Solicitare neonorată

Ne adresăm populației Târgu-Mureșului care consideră că nu trebuie să organizăm o manifestare publică pentru susținerea solicitărilor Societății Cultural Patriotice „Avram Iancu", filiala Târgu-Mureș adresate Primăriei municipiului Târgu-Mureș și Consiliului local al municipiului Târgu-Mureș, solicitări care credem noi sunt firești și îndreptățite și este de datoria noastră să propunem și să susținem aceasta, spre a fi onorate. Pe scurt solicităm să se pună la dispoziția Societății Cultural Patriotice „Avram Iancu" întregul imobil situat în Târgu-Mureș, str. Avram Iancu nr. 23, în care canceliștii anilor 1847-1848 locuiau, începând cariera de avocat la Tabla Regească Târgu-Mureș, imobil în care au avut loc frecvent adunări unde se dezbătea situația națiunii române în fierbinții ani 1848. Aici s-au dezbătut frecvent ideile revoluționare și s-au întocmit planurile organizării adunării de pe Câmpia Libertății de la Blaj, din 3/5 mai 1848. Imobilul a fost solicitat pentru amenajarea unei case memoriale a Eroului Național „Craiul Munților" încă din anii '60 de către directorul Arhivelor Statului Mureș de la acea (dată) vreme și înnoită odată cu înființarea Filialei Târgu-Mureș a Societății mai sus menționate (1995).

După multe intervenții am reușit să obținem două încăperi din imobil, o treime din imobil fiindu-ne repartizat în anul 2003, spațiu în care am organizat Casa Memorială „Avram Iancu" expoziție istorică, o bibliotecă cu aproximativ 2000 de volume și unde, de asemenea, ne desfășurăm activitățile culturale săptămânale ale Societății noastre.

În restul imobilului locuiește cu chirie o familie, care deține 2/3 din spațiu. Menționam că acest imobil, proprietatea primăriei, este clasificat și cuprins în lista cu obiective istorice, deci suntem în drept să ne fie repartizat pentru amenajarea spațiului în vederea desfășurării activităților culturale menționate.

Am fost de mai multe ori în audiență la domnul primar Dorin Florea, a trecut solicitarea noastră pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului local în vederea aprobării schimbării destinației imobilului din spațiu locativ în spațiu cu altă destinație.

Fie că uneori nu a figurat pe listă, fie consilierii unguri nu au fost de acord cu schimbarea destinației spațiului respectiv cu consecința relocării chiriașului, această solicitare nu s-a realizat până în prezent. Este vorba doar de un chiriaș căruia i s-a oferit locuință, fie la bloc, fie în curte comună cu alte familii, de fiecare dată chiriașul a refuzat să se mute.

Atunci punem întrebarea: oare este mai greu realocarea unui chiriaș din spațiul ce-ți aparține, decât un Colegiu cu peste 1.000 de elevi dintr-un imobil care a fost retrocedat nu știu în baza căror acte.

Zicem și noi că prin solicitările noastre nu facem nimănui niciun rău, este de datoria noastră să onorăm memoria Marelui Erou al neamului românesc, așa cum o merită.

Lasă un comentariu