Carte, pictură, colinde, tradiție, la Reghin

Primăria și Consiliul Local Reghin, Biblioteca Municipală „Petru Maior" au organizat joi, 15 decembrie 2016, de la ora 17,00, un eveniment cultural de excepție. Manifestarea culturală ce a avut loc la sala de activități a bibliotecii municipale reghinene a cuprins mai multe momente. Pentru început, a avut loc lansarea volumului LUNCA BRADULUI însemnări monografice, carte apărută sub egida Editurii Constantin Romanu-Vivu Târgu-Mureș, autoare fiind: Daniela Clinceag, Andreea Gabriela Petruț și Rusalina Petruț. Despre această carte și despre autoare, au susținut expuneri: prof. drd. Constantin Bogoșel, inspector școlar la disciplina istorie, în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș; prof. drd. Simion Virgil Bui; publicist Ilarie Gh. Opriș, președintele Asociației Artiștilor Plastici Mureș; prof. Silvia Truța, directorul Școlii Generale Stânceni; Lucreția Cadar, primarul comunei Deda, prof. Ileana Vâtcă; prof. dr. Florin Bengean, apoi autoarele au vorbit despre tainele apariției acestei lucrări. Cartea reprezintă o bună contribuție adusă la cunoașterea localității Lunca Bradului, frumoasa așezare de pe Valea Mureșului Superior. Cartea se deschide cu un Cuvânt înainte semnat de prof.dr. Liviu Boar, o Prefață scrisă de prof. drd. Constantin Bogoșel, o Introducere aparținând prof. drd. Simion Virgil Bui. Lucrarea celor trei autoare se structurează pe următoarele capitole: Cadrul natural; Structura comunei. Toponimia; Vechimea comunei. Atestare documentară; Populația. Evoluția demografică; Dezvoltarea social economică; Aspecte privind devenirea istorică a localității Lunca Bradului; Învățământul. Cultura. Biserica; Etnografia și folclorul; Vocabularul. Observații lingvistice. Onomastica; Administrația și Concluziile. Cartea se încheie cu lista microtoponimelor, Izvoare și bibliografie selectivă, anexe și postfață semnată de publicistul Ilarie Gh. Opriș.

A fost prezentată apoi expoziția de pictură „Flori pentru sărbători" a artistului plastic reghinean Maria Mera, de către Ilarie Gh. Opriș și de către autoarea lucrărilor. Despre cartea care s-a lansat cu acest prilej, precum și despre expoziția de pictură a susținut o expunere extrem de frumoasă părintele Vasile Sorin Burian, preotul paroh din Lunca Bradului, vrednic slujitor al altarului străbun.

Apoi grupul vocal-folcloric „La poale de Călimani" din Lunca Bradului, coordonat de Andreea Gabriela Petruț, a prezentat un program frumos, cuprinzând colinde și cântece tradiționale românești specifice Sărbătorii Crăciunului.

Valea Mureșului Superior, acest ținut mirific și binecuvântat de Dumnezeu cu atâtea frumuseți, reprezintă o vatră a românismului, a creștinismului curat, a respectului, a dragostei de Dumnezeu și de semeni, măreții Călimani, care străjuiesc de milenii, dând mărturie despre acestea, precum și despre frumusețea oamenilor de pe aceste locuri. Ca aspecte pitorești, spațiul acesta oferă o succesiune de priveliști rare și impunătoare. Peisajul are aspecte și lumini de basm; Nicolae Iorga numea această regiune „cea mai splendidă natură". Pe Valea Mureșului Superior, pe la mijlocul Defileului Toplița-Deda, se află frumoasa localitate Lunca Bradului. Această așezare se impune printr-o viață folclorică deosebit de intensă, evidențiază apoi fenomene și procese folclorice mai slab reprezentate în alte părți, după cum situarea ei geografică i-a imprimat o fizionomie proprie, caracteristică zonelor folclorice intense. Lunca Bradului reprezintă o vatră folclorică bogată, cu personalitate proprie, care a conservat, de-a lungul timpului și o face și azi, obiceiuri, tradiții, creații folclorice, care sunt surprinse pe viu. În rândul oamenilor de pe aceste meleaguri, există oameni talentați, oameni care iubesc frumosul și simt nevoia de a-și exprima gândurile, ideile, sentimentele, prin creații cu o formă aleasă.

Lasă un comentariu