REVISTA „CONDEIUL ARDELEAN" LA CEAS ANIVERSAR

Distribuie pe:

În peisajul publicisticii social-politice și culturale din zilele noastre, bilunarul de atitudine și cultură „Condeiul ardelean", editat de un inimos colectiv redacțional din Sfântu - Gheorghe, avându-l, între initiatori și ca director fondator pe domnul Doru Decebal Feldiorean, deține un loc aparte. Mai întâi, prin probitatea, caracterul documentat și seriozitatea articolelor publicate, aparținând unor colaboratori din întreaga țară, dar care au în comun un ideal: promovarea spiritului național, a valorilor perene ale românismului și salvgardarea acestora într-un timp și într-un spațiu geografic în care ele se găsesc sub o continuă presiune și amenințare în ultimul sfert de veac, datorită politicii duse de cercurile politice ale iredentismului maghiar și de mass-media care militează pentru federalizarea/dezmembrarea României, copios stipendiate din străinătate, dar - vai! - și din bani publici ai statului român, care este grijuliu cu sprijinirea presei minoritare din așa-zisul Ținut Secuiesc, în timp ce puținele gazete românești sunt lipsite, practic, de resurse financiare. Lista celor care au contribuit în acești ultimi zece ani, prin osârdia și patriotismul lor la ființarea sa, este întinsă și ar fi nedreaptă menționarea doar a unora dintre aceștia (numele autorilor care sunt constant prezenți în paginile revistei se regăsesc în caseta redacțională).

În coloanele revistei își găsesc loc, număr de număr, consemnări ale acțiunilor social-culturale ale românilor din județele Covasna, Harghita și Mureș, actualitate socială și spirituală cel mai adesea ignorată, din neștiință, dezinteres sau rea-credință, de presa centrală. Evenimentele culturale majore, dar și inițiativele locale ale unor oameni pătrunși de dragostea pentru pământul strămoșesc, își află spațiu publicistic tot aici. Menținând o reală echidistanță politică, paginile revistei sunt deschise, prin interviuri și dezbateri, unor personalități din sferele politicului, administrației, învățământului, sănătății etc. În această revistă pot fi regăsite puncte de vedere pertinente și luări de poziție cumpănite, dar ferme, ale Forumului Civic al Românilor din județele Covasna, Harghita și Mureș. Deoarece historia magistra vitae est (istoria este îndrumătoarea vieții), se acordă mereu cuvântul studiilor care, direct sau tangențial, au în vedere trecutul acestor meleaguri. Traducerile din presa de limbă maghiară încearcă deschiderea unui dialog cu intelectualitatea maghiară din zonă, iar paginile de spiritualitate ortodoxă întregesc paleta de interes și de preocupări ale revistei.

„Condeiul ardelean" se constituie, așadar, într-o publicație complexă și completă, rostul și rostirea acesteia fiind întru menținerea ființei etnice românești în zona sud-estică a arcului carpatic, misiune de care se achită într-un mod pilduitor. LA MULȚI ANI!

Lasă un comentariu