„CHIRIACODROMION" (Bălgrad, 1699)

Distribuie pe:

Anul 2016 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „Anul omagial al educa-ției religioase a tineretului ortodox" și „Anul comemorativ al Sf. Ierarh Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești în Patriarhia Română".

În această lună vă aduc în atenția dumneavoastră o ultimă lucrare deosebit de importantă prin valoarea ei, în viața bisericească a românilor și anume „Chiriacodromionul " sau „Evanghelia învățătoare" tipărit în cetatea Bălgradului, în anul 1699, o carte apărută prin grija marelui domnitor și Sfânt al Bisericii noastre Constantin Vodă Brâncoveanu.

Lucrarea cuprinde cazanii sau predici la Duminicile de peste an, la Praznicele Împărătești și la Sfinții mai importanți din cursul anului liturgic. „Chiriacodromionul" este tipărit într-o limbă românească diortosită.

Este un volum de o importanță culturală și spirituală deosebită pentru românii din Transilvania și nu numai. Și această lucrare, la fel ca toate celelalte prezentate în articolele anterioare, a contribuit la evoluția de unitate de limbă a românilor din cele trei provincii românești.

La toate aceste lucrări și nu numai, o contribuție, fără de care ele nu puteau apărea, au avut și domnii provinciilor în care au văzut lumina tiparului și ierarhii care păstoreau atunci provinciile respective.

Se poate observa din valoarea lucrărilor tipărite fie la Brașov, Snagov, Târgoviște, Bălgrad, Dealu etc., legătura de limbă, neam și credință dintre provinciile românești.

Cu deosebit respect, eu, pr. Bogdan Stelian mulțumesc redacției „Cuvântul Liber" pentru că mi-a dat posibilitatea să vă pun la suflet aceste articole, dumneavoastră celor care ați lecturat aceste articole în cursul anului, dorindu-vă tuturor un an 2017 binecuvântat de puterea lui Dumnezeu Cel Adevărat, sănătate, înțelepciune, mântuire.

Vă îmbrățișez cu multă dragoste spunându-vă tuturor: LA MULȚI ANI BINECUVÂNTAȚI!!!

Lasă un comentariu