O propunere onorantă!

Deliberatorul clujean a hotărât să decerneze titlul de „Cetățean de Onoare" al municipiului Cluj-Napoca reputatului filolog și lingvist prof. univ. dr. Onufrie Vințeler.

Această decernare vine la recomandarea Filialei Cluj a Academiei Române: „Domnul prof. univ. dr. Onufrie Vințeler este considerat unul dintre cei mai apreciați lingviști din România, bucurându-se de aprecieri pe plan internațional în domeniul cercetărilor lexicografice de română și slavistică. A publicat 54 de volume și aproape 500 de studii și articole. Primul „Dicționar al Limbii Române", elaborat în colaborare, precum și lucrarea „Probleme de sinonimie", au fost recenzate și apreciate de academicianul Alexandru Graur. Iar despre „Dicționarul de sinonime", editorul Ilin Dancu afirma: „Pe baza unor idei teoretice (…), Onufrie Vințeler perfecționează un «Dicționar de sinonime», într-o formulă nouă. Pe profesorul Onufrie Vințeler l-au preocupat, totodată, istoria Ardealului și alte evenimente, publică studii și cărți din acest domeniu".

„Dată fiind această muncă de cercetare, desfășurată de domnul profesor univ. dr. Onufrie Vințeler, recomandăm acordarea titlului de «Cetățean de Onoare» al municipiului Cluj-Napoca", arată Academia Română. Fără niciun vot împotrivă! Urmează acordarea diplomei și a onorantului

titlu.v

Lasă un comentariu