NORMELE METODOLOGICE DE EXERCITARE A PROFESIEI DE BONĂ

Distribuie pe:

Până la data de 9 februarie 2017, pe site-ul oficial al Ministerului Muncii, se află în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Actul normativ propune cotextul legal de asigurare a serviciilor de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copilului pe timpul zilei, servicii care vor putea fi prestate în baza unui contract individual de muncă, încheiat între bonă şi o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale sau în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între bonă şi o persoană fizică autorizată, acreditată ca furnizor de servicii sociale.

Contractul individual de muncă şi contractul de prestări de servicii includ, obligatoriu, planul de activităţi, elaborat de comun acord cu reprezentantul legal al copilului, în funcţie de numărul de copii, de categoria de vârstă a lor, de nevoile individuale ale fiecăruia şi ale familiei beneficiare. Planul de activităţi se va revizui anual sau ori de câte ori este nevoie, în funcţie de progresul copilului, de nevoile individualizate ale acestuia şi de programul reprezentantului legal.

Normele metodologice de exercitare a profesiei de bonă mai prevăd că, la cerere, serviciile publice de asistenţă socială au obligaţia să asigure reprezentanţilor copilului, în mod gratuit, consiliere în vederea elaborării planului de activităţi.

Cei interesaţi îşi pot trimite propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect pe adresa de e-mail dezbateri@mmuncii.ro.

Lasă un comentariu