Serviciile comunitare vor acționa împreună pentru susținerea persoanelor sărace

Asistentul social, asistentul medical comunitar sau mediatorul sanitar, consilierul școlar sau mediatorul școlar și consilierul de ocupare vor interveni împreună pentru sprijinirea persoanelor sărace din fiecare comunitate - prevede un protocol-cadru încheiat între Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și cel al Educației.

Astfel, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se vor semna protocoale de colaborare între serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei, inspectoratul școlar județean, direcția de sănătate publică, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, agenția județeană pentru plăți și inspecție socială etc., pentru asigurarea abordării integrate a cazurilor sociale din comunitățile vulnerabile.

„Furnizarea integrată a serviciilor comunitare este legată de abordarea sistemică a nevoilor și de corelarea acestora cu pachetele de servicii din domenii diferite pentru reducerea suprapunerilor, armonizarea resurselor și crearea unui proces sustenabil de ieșire din sărăcie și de integrare socială și economică.

Metoda de lucru în cadrul serviciilor comunitare integrate va fi managementul de caz, care presupune includerea unui mecanism de coordonare a specialiștilor din diferite domenii. Practic, asistentul social care asigură managementul de caz contactează, în funcție de nevoile identificate, personalul din domeniile evidenței populației, ocupării, sănătății, educației, evaluării persoanelor cu dizabilități, protecției copilului, asistenței victimelor violenței domestice etc.

Printr-o astfel de abordare, crește accesul persoanei la servicii, impactul serviciilor furnizate, gradul de valorificare a resurselor persoanei, familiei ori comunității, dar mai ales sustenabilitatea intervenției pentru ieșirea din starea de vulnerabilități multiple", prevede documentul. 

Lasă un comentariu