Mesajul poetului adresat zilelor noastre

Stimat auditoriu!

Stimată doamnă Mariana Cristescu!

Stimate domnule Lazăr Lădariu, redactor-şef al cotidianului „Cuvântul liber"

Am venit din Bucureşti cu mare plăcere la această lansare de carte. În primul rând, pentru că sunt un vechi admirator al scriitorului şi publicistului Hajdu Gyõzõ.

Eram încă elevă la Liceul „Ady Endre" din Bucureşti, când, împreună cu colegii mei, aşteptam, lună de lună, revista scriitorilor maghiari din România, intitulată „Igaz Szó" editată la Târgu-Mureş şi condusă de Hajdu Gyõzõ. Aşteptam această revistă, dar mai cu seamă ediţiile speciale dedicate operelor unor scriitori clasici - maghiari şi români, deopotrivă - cum ar fi, de exemplu: Sándor Petõfi, Mihai Eminescu, Endre Ady, Tudor Arghezi, Attila József, Caragiale şi Mihai Sadoveanu. Aceste numere de reviste ne-au fost foarte utile, deoarece le-am folosit pe parcursul studiilor noastre.

În al doilea rând, am venit cu plăcere la această întâlnire, deoarece, de aproximativ 20 de ani, mă ocup de traducerea din limba maghiară în limba română a tuturor materialelor publicate în paginile revistei noastre culturale bilingve (maghiaro-române) „Együtt-Împreună", înfiinţată de Hajdu Gyõzõ, la Bucureşti. Şi, în final, mă bucur că pot să fiu prezentă la această manifestare culturală de rang înalt şi pot să vorbesc despre noul volum al lui Hajdu Gyõzõ, despre colecţia de articole în care autorul apreciază activitatea poetului Adrian Păunescu, desfăşurată ca poet, dar şi în viaţa culturală şi socială. Toate articolele din acest volum le-am tradus eu în limba română, după manuscrisele lui Hajdu Gyõzõ, scrise în limba maghiară. Aceste articole au fost publicate atât în limba maghiară, cât şi în limba română. în revista „Együtt-Împreună", iar în varianta română, în paginile ziarului „Cuvântul liber", editat la Târgu-Mureş, datorită bunăvoinţei redactorului-şef al ziarului, Lazăr Lădariu. Cu alte cuvinte, pot să afirm că acest volum, care a apărut sub îngrijirea scriitorului Hajdu Gyõzõ, pe lângă autor, eu îl cunosc cel mai bine.

Desigur, nu numai că îl cunosc, dar îl şi apreciez foarte mult, datorită caracterului său specific, ceea ce este evident. Despre această colecţie de articole ale scriitorului Hajdu Gyõzõ, remarcabilul reprezentant al lirei române contemporane, Ion Brad, astfel a scris într-un articol al său, publicat în paginile revistei ,,Flacăra lui Adrian Păunescu": „Este dovada unei «frumoase şi splendide prietenii» a doi scriitori, unul român şi celălalt maghiar, a unui poet român cu un talent de excepţie şi mare patriot român, şi a unui important om de litere şi publicist maghiar, patriot român".

Această idee doresc să o evidenţiez şi eu, acum, anume că, pe parcursul a mai multor decenii, respectiv atât în regimul trecut, cât şi după schimbarea regimului din decembrie 1989, Adrian Păunescu şi Hajdu Gyõzõ au muncit şi luptat împreună pentru fraternitatea şi respectul reciproc al românilor şi maghiarilor din această ţară, adoptând o poziţie fermă împotriva tuturor formelor de extremism şi şovinism, precum şi împotriva oricărei prejudecăţi rasiste, iar această atitudine europeană, această solidaritate fraternă este un exemplu rar în viaţa noastră literară din România. Documentele care se regăsesc în acest volum sunt mărturii ale acestei solidarităţi fraterne, ale unei loialităţi neclintite manifestate faţă de ţara noastră, România. Aceste scrieri, cu o valoare documentară, comportă mesaje care sunt adresate zilelor noastre. Iată, mesajul adresat de Adrian Păunescu: „Până la capăt, împreună cu poporul meu. Aşa să mă ajute Domnul!"

Cu permisiunea dumneavoastră, la acest mesaj păunescian doresc să atrag atenţia, românilor şi maghiarilor, deopotrivă. Ca români cu spirit european, şi ca maghiari cu spirit european, numai atunci vom putea trăi şi coabita în pace, şi ne vom putea respecta şi asigura dreptul fiecăruia, dacă ne vom mărturisi şi asuma acest mesaj. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Vă mulţumesc pentru atenţie.

(Alocuţiune rostită în ziua de 28 decembrie 2016, la „Punţi de lumină")

Lasă un comentariu