De la 1 iulie 2017, PUNCTUL DE PENSIE VA FI DE 1.000 DE LEI!

În prima ședință de după instalare (6 ianuarie 2017), Guvernul Grindeanu a aprobat, așa cum a promis, o ordonanță de urgență, prin care se majorează salariile pentru unele categorii de personal din sectorul bugetar, bursele sociale pentru studenți, pensiile din sistemul public și indemnizația socială pentru pensionari.

Potrivit ordonanței de urgență aprobate, începând cu data de 1 februarie 2017, majorările salariale se aplică astfel: personalul plătit din fonduri publice din instituțiile și autoritățile publice ale administrației publice locale beneficiază de majorarea cu 20% față de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017 a cuantumului brut al salariilor de bază (indemnizațiilor), precum și a cuantumului sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Măsura nu se aplică personalului care ocupă funcții de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităților publice locale, respectiv primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene, consilieri locali și județeni.

Personalul de execuție din cadrul instituțiilor publice de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora, beneficiază de majorarea cu 50% față de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017 a cuantumului brut al salariilor de bază, precum și a cuantumului sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Începând cu 1 martie 2017, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari (pensia socială), prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, va crește la 520 lei (de la 400 de lei).

Începând cu data de 1 iulie 2017, valoarea punctului de pensie se majorează cu 9% și va fi de 1.000 lei.

Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, beneficiază de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a. Totodată, cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse și protecție socială a studenților se stabilește la 201 lei pe lună pe perioada derulării activităților didactice în învățământul cu frecvență, fără taxă de studii.

 

Lasă un comentariu