Veniturile sub 450.000 de lei provenite din vânzări de imobile, scutite de impozit!

În ședința din 6 ianuarie 2017, Guvernul a modificat modalitatea de stabilire a impozitului pe venit datorat pentru veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin introducerea unui plafon neimpozabil în cazul veniturilor obținute ca urmare a transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii, asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, în sumă de 450.000 lei.

Peste această sumă, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 3% la diferența dintre valoarea declarată de părți și suma neimpozabilă de 450.000 lei.

„Decizia are scopul încurajării vânzării imobilelor, ceea ce permite creșterea industriei construcțiilor, orientată spre construcția de locuințe.

Până acum, la transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorau un impozitul astfel: pentru construcțiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum și pentru terenurile de orice fel fără construcții, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv, 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv, iar peste 200.000 lei - 6.000 lei plus 2%, calculate la valoarea ce depășește 200.000 lei inclusiv.

Pentru imobilele descrise mai sus, dobândite la o dată mai mare de 3 ani - 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv, iar peste 200.000 lei - 4.000 lei plus 1% calculat la valoarea ce depășește 200.000 lei inclusiv", explică Guvernul Grindeanu, într-un comunicat de presă. 

Lasă un comentariu