VALENTIN MARICA, „IN HONOREM GEORGE COȘBUC"

Între lucrările apărute în anul al 150-lea de la nașterea poetului George Coșbuc, este de menționat lucrarea ,,George Coșbuc. Interpretări", coordonată de doctorul în filologie Valentin Marica.

Cartea a apărut la Editura ,,Cezara Codruța Marica" și este, așa cum se precizează pe pagina a patra, un „Proiect inițiat de scriitorul Valentin Marica, cu colaborarea profesorilor de limba și literatura română din învățământul preuniversitar, la împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui George Coșbuc". Argumentul exprimat de dr. Marica se găsește în ,,Cuvânt înainte", în care se scrie: ,,Opera poetului așteaptă o nouă lectură prin care să-i simțim convingător intenționalitatea, înlăturând tirania clișeelor sau abordărilor sofistice. Un asemenea demers, al decenței critice, propune Lucian Valea în volumul «George Coșbuc în căutarea universului liric»".

Cartea cuprinde studii semnate de profesori de limba și literatura română din învățământul preuniversitar „înțelegându-i lui George Coșbuc opera ca pe o carte de învățătură, apropiindu-se de ideatica ei cu exercițiul lecturilor repetate, creative și, astfel, clarificatoare (...), descoperindu-l pe George Coșbuc ca pe un excepțional profesionist al scrisului, un poeta faber", după cum titrează coordonatorul lucrării. Textele semnate de Claudia Oancea-Raica, Raluca Marian, Carmen-Mariana Codreș, Adina Simion, Luminița Cornea, Vasile

V. Filip, Mariana Rusu, Teodora Alina-Roșca, Maria-Daniela Pănăzan, Rozalia Brândașși Elena Stan sunt interpretări proprii ale unor poezii ale lui Coșbuc sau opinii asupra unei părți mai mari a operei, în care nu se uzează de bibliografia pe care o cunosc, ci se formulează opinii personale argumentate, făcând efortul, deloc facil, al inserării în rândul vastei bibliografii coșbuciene a proaspetelor pagini.

Bunăoară, profesorul doctor Vasile V. Filip, de la Colegiul Național ,,Liviu Rebreanu" din Bistrița și-a intitulat studiul ,,Et in Arcadia nos (Despre viziunea integratoare asupra mitologiei românești la tânărul George Coșbuc)", cu un instrumentar exegetic specializat, care conferă profunzime și subtilitate asociativă interpretării sale.

Lucrarea, cu opinii inedite, este, neîndoielnic, curajoasăși demnă de a fi așezată în rândul celor care compun bibliografia cobșuciană de prim raft, iar demersul lui Valentin Marica, inspirat și frumos, în onoarea marelui poet.

Lasă un comentariu