Câinii - cei mai buni prieteni ai omului - Regimul de deținere al câinilor periculo și sau agresivi

Interlocutor: inspector principal Andreea Pop, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș

- Care sunt obligațiile proprietarilor de câini și ce presupune regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi?

În ultima perioadă, a crescut numărul proprietarilor de câini. Considerați cei mai buni prieteni ai omului, există însă și anumite rase de câini cu potențial mai mare de a răni o persoană, în cazul în care decide să atace. Conform prevederilor legislației în vigoare, ce rase sunt considerate periculoase?

- Prin câini periculoși se înțelege câinii aparținând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează: categoria I: câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pitbull, Boerbull, Bandog și metișii lor; categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor.

Prin câini agresivi se înțelege: orice câine care, fără să fie provocat, mușcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private; orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop. Nu intră în categoria câinilor agresivi orice câine care atacă sau mușcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de acel câine; orice câine folosit de unitățile de poliție, de jandarmerie, de alte unități militare, de unitățile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecție și pază, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a mușcat o persoană, prevede Ordonanța de urgență 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.

- Care sunt obligațiile proprietarilor acestor rase de câini?

- Proprietarii de câini au obligația să depună la sediul poliției în a cărei rază este situat imobilul în care este deținut câinele o adeverință în fotocopie, eliberată de Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile de câini periculoși, precum și o declarație pe propria răspundere cuprinzând următoarele date: numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip; efectuarea vaccinării antirabice și a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; efectuarea sterilizării câinilor periculoși; existența unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii periculoși.

În cazul schimbării adresei, proprietarii de câini periculoși au obligația să depună, în termen de 48 de ore, la sediul poliției în a cărei rază se află noua adresă, documentele mai sus menționate. Pierderea sau decesul unui câine încadrat ca fiind periculos, precum și înstrăinarea acestora vor fi declarate, în termen de 48 de ore, la sediul poliției în a cărei rază se află imobilul de deținere al câinelui.

- Este permis accesul în spațiul public?

- Accesul câinilor periculoși în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum și în alte locuri publice, cu excepția drumurilor publice și a căilor de acces către acestea, este interzis. Accesul câinilor periculoși în părțile comune ale imobilelor în care sunt deținuți, pe drumurile publice și pe căile de acces către acestea este permis numai dacă poartă botniță și sunt ținuți în zgardă și lesă sau ham de către proprietar ori de către deținătorul temporar. Accesul câinilor periculoși, precum și al exemplarelor cu potențial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum și în părțile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în lesă.

- Au fost aplicate sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale?

- La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș s-au aplicat 27 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 6.400 de lei. Cele mai multe sancțiuni au fost pentru neluarea de către proprietarul câinelui sau deținătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane.

Lasă un comentariu