Dascăli mureșeni - ILEANA D. VÂTCĂ

Distribuie pe:

S-a născut în ziua de 21 februarie 1950 în comuna Lunca Bradului, județul Mureș. Clasele primare și elementare le-a absolvit în anul 1965, la Școala Generală din localitatea Lunca Bradului, după care urmează cursurile Liceului Pedagogic din orașul Odorheiu Secuiesc până în anul 1970. În anul 1973 susține examenul de definitivat în învățământ la Liceul Pedagogic din orașul Târgu-Mureș. În anul 1978 obține gradul didactic II în urma examenului din orașul Alba-Iulia și gradul I în anul 1986, susținând examenul cu lucrarea ,,Însușirea ortografiei și punctuației la clasele I-II".

De la 1 septembrie 1970, până în ziua de 31 august, a fost învățătoare titulară la Școala Generală din satul Meștera, după care predă la Școala Generală din comuna Lunca Bradului. Se pensionează în iunie 2008.

Pentru merite deosebite a obținut, în anul 1975, titlul de ,,Învățător evidențiat", gradația de merit între anii 2002-2006, și distincția ,,Gheorghe Lazăr" clasa a III-a, în anul 2007. A fost metodist al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, și formator local pentru învățători din anul 2001. Între anii 2001 și 2006 a urmat diferite cursuri de perfecționare.

A participat cu lucrări metodico-științifice la simpozioane județene ale cadrelor didactice. A obținut rezultate deosebite cu elevii la concursuri locale, județene și naționale. A făcut parte din diferite jurii la concursurile școlare organizate la nivel județean.

S-a preocupat permanent de perfecționarea metodelor și procedeelor utilizate în activitatea instructiv-educativă, precum și confecționarea materialelor didactice. Pentru buna desfășurare a activităților instructiv-educative cu elevii, a colaborat cu părinții, organizând programe artistice, excursii, concursuri etc. A organizat programe culturale cu ocazia Sfintelor Paști și a promovat obiceiurile folclorice locale. A inițiat și organizat Sărbătoarea fiilor satului cu foștii colegi absolvenți ai Școlii Generale din comuna Lunca Bradului.

Lasă un comentariu