Beneficiarii despăgubirilor „pe puncte" pot depune cereri de valorificare la ANRP!

Distribuie pe:

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) îi anunță pe titularii deciziilor de compensare prin puncte și ai certificatelor de deținător de puncte, conform prevederilor art. 31 din Legea nr.165/2013, că pot depune la sediul instituției, începând cu 1 ianuarie 2017, personal sau prin mandatar, cereri de valorificare a punctelor în numerar.

Odată cu cererea-tip (care poate fi descărcată de pe site-ul www.anrp.gov.ro), solicitanții trebuie să depună decizia de compensare sau de validare parțială sau certificatul de deținător de puncte, în original; copia actului de identitate și procura specială, în original (în cazul în care cererea este depusă prin mandatar).

În situația în care cererea se depune de către moștenitori, este necesară anexarea copiei legalizate a certificatului de moștenitor. Dacă certificatul de moștenitor nu cuprinde și CNP-ul titularului, se va depune o copie a certificatului de deces.

Dacă un moștenitor solicită emiterea titlului de plată și pentru alți moștenitori, este necesară depunerea unei procuri notariale prin care i s-a acordat mandat în acest sens.

În cazul în care decizia de compensare prin puncte a fost emisă pe numele mai multor beneficiari, fără a fi însă specificată cota ce îi revine fiecăruia, titlul de plată se va emite pe numele tuturor beneficiarilor din decizie, numai după înregistrarea cererilor tuturor acestor persoane, și individual, pentru persoana care a făcut cerere, dacă s-a făcut partajul drepturilor stabilite prin decizia de compensare. În această ipoteză este necesară și depunerea actelor care fac dovada partajului.

Dacă se impune rectificarea unor date de identificare din decizia de compensare (nume, CNP sau adresă), solicitanții vor indica prin cerere, în mod expres, datele care trebuie avute în vedere la emiterea titlului de plată. 

Lasă un comentariu