SEMINAR DE LANSARE REGIONALĂ A DOMENIULUI DE FINANȚARE PENTRU INFRASTRUCTURA SOCIALĂ DEDICATĂ VÂRSTNICILOR

Distribuie pe:

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a lansat joi, 26 ianuarie 2017, la nivel regional, apelul de proiecte pentru finanțarea infrastructurii sociale destinate vârstnicilor. Acest eveniment a avut rolul de a informa potențialii beneficiari ai apelului de proiecte destinat grupului vulnerabil persoane vârstnice despre noile posibilități de investiții în domeniu. Fondurile disponibile pe acest apel de proiecte la nivel regional sunt de 3,7 milioane euro.

Apelul de proiecte din cadrul Priorității de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale-persoane vârstnice", a fost lansat în data de 27.12.2016, depunerea de proiecte fiind posibilă timp de 6 luni, începând din 28.02.2017, ora 12:00, până în 29.08.2017, ora 12,00. Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis. Prin aceste proiecte se pot finanța centrele sociale fără componentă rezidențială destinate persoanelor vârstnice (respectiv acele persoane care au peste 65 ani), dar și centrele de zi, unitățile de îngrijire la domiciliu și cantinele sociale. În acest sens, se finanțează atât reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii centrelor sociale fără componentă rezidențială existente cât și a clădirilor în care se înființează noi centre sociale fără componentă rezidențială.

Peste 70 de persoane au participat la această reuniune de lucru organizată de ADR Centru, pentru informarea potențialilor beneficiari ai acestei Priorități de Investiții de la nivelul Regiunii Centru, în vederea accesării cu succes a fondurilor disponibile. În cadrul întâlnirii, s-au discutat condițiile specifice de eligibilitate și aspecte privind depunerea proiectelor. Seminarul de informare a inclus și o prezentare generală a Programului Operațional Regional 2014-2020, precum și o prezentare a aplicației MySMIS. Rata de cofinanțare pentru un proiect este de minim 2% din totalul valorii eligibile a proiectului.

„Acest domeniu este foarte important pentru acea componentă a societății care se ocupă de problemele persoanelor de vârsta a III-a. În perioada precedentă de finanțare, 2007-2013, domeniul social, care a grupat investițiile în infrastructura pentru vârstnici, dar și în structurile destinate persoanelor cu dizabilități sau pentru copiii și tinerii defavorizați au fost foarte importante pentru comunitățile locale. Am susținut la nivel regional investiții totale de aproape 16 milioane euro, prin 24 de proiecte, care au dus la modernizarea și dezvoltarea a 34 de centre sociale, care oferă acum servicii pentru aproape 5000 de persoane în întreaga regiune. Aceste premise, precum și atenția de care s-a bucurat seminarul de azi, ne îndreptățesc să credem că și în această perioadă de finanțare se vor atrage integral resursele europene pe care le gestionăm, în folosul cetățenilor Regiunii", a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Lasă un comentariu