Până în iunie 2017, lipsa autorizației de securitate la incendiu se constată, se consemnează, dar nu se sancționează?

Distribuie pe:

Potrivit Legii nr. 307/2016, obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției ori persoanei fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente.

Totuși, pe timpul controalelor de prevenire, personalul ISU poate opri funcționarea construcțiilor și amenajărilor dacă constată încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, conform criteriilor stabilite prin H.G. nr.915/2015.

Domnul Inspector-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,HOREA' al județului Mureș, gen. bg. dr Dorin Oltean, întrebat despre acțiunile derulate în ultima perioadă, a răspuns prompt.

-În vederea reducerii posibilităților de producere a unor evenimente, care au fost măsurile întreprinse de către I.S.U. Mureș, menite să asigure un nivel ridicat de protecție la nivelul comunităților? Mă refer aici la acțiunile de verificare la obiective frecventate de un număr mare de utilizatori, din categoria mall-uri, hypermarket-uri, cluburi și restaurante.

- În perioada 21-30.01.2017, la nivelul județului Mureș au fost executate un număr de 30 de controale de prevenire la obiective /operatori economici ce desfășoară activități cu public numeros din categoria cluburi și discoteci. Aceste acțiuni de control au fost desfășurate în fiecare noapte din această perioadă, de către inspectori de prevenire însoțiți de personal din cadrul subunităților de intervenție, în vederea desfășurării și a unor activități specifice de recunoaștere în aceste obiective, precum și de către colegii din cadrul I.J.J. Mureș, Gruparea Mobilă de Jandarmi Mureș și agenți de poliție din cadul I.P.J. Mureș".

- Care au fost neconformitățile identificate de către inspectorii de prevenire pe timpul acestor controale?

- Principalele constatări ca urmare a acestor controale se referă la:

- exploatarea instalațiilor electrice în condițiile existenței unor improvizații electrice,

- corpuri de iluminat de siguranță nefuncționale,

- stingătoare de incendiu cu termenul de verificare expirat,

- cale de evacuare blocată temporar.

-Care este numărul de sancțiuni contravenționale aplicate și care este cuantumul amenzilor aplicate? Pe timpul acțiunilor au fost înlăturate în mod operativ și alte nereguli?

- Pe timpul desfășurării acestor acțiuni de control au fost constatate un număr de 21 de nereguli din care un număr de 7 au fost înlăturate pe timpul controlului. Pentru aceste încălcări au fost aplicate un număr total de 29 de sancțiuni contravenționale din care 24 de avertismente și 5 amenzi în cuantum de 2.500 lei.

Menționăm faptul că un număr de 9 obiective din cele controlate nu funcționau (3 dintre ele fiind închise), iar celelalte neavând program de funcționare.

-Ce au vizat verificările efectuate și care au fost aspectele urmărite pe durata controalelor ?

- Activitățile de control au vizat:

- existența și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor,

- existența, starea de funcționare și marcarea corespunzătoare a căilor de evacuare în caz de incendiu

- starea de funcționare a instalațiilor electrice

- interzicerea depășirii numărului maxim de utilizatori pentru aceste obiective

- interzicerea fumatului în spațiile publice, conform prevederilor legale în vigoare.

Cu prilejul desfășurării acestor controale, inspectorii de prevenire au desfășurat și activități de instruire a personalului cu funcții de conducere din obiective (administratori, manageri, șefi de localuri) atât cu privire la respectarea normelor specifice de prevenire a situațiilor de urgență, cât și cu privire la obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu - acolo unde a fost cazul".

-Pentru perioada următoare, I.S.U. Mureș va intensifica acțiunile de prevenire ?

- Da, vom mai efectua astfel de acțiuni, dar și activități de instruire a personalului implicat cu funcții de conducere din obiective, precum administratori, manageri".

Domnul inspector-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,HOREA''al județului Mureș, gen. bg. dr Dorin Oltean, a ținut să sublinieze importanța desfășurării acestor activități, dar în același timp să informeze agenții economici că rolul acestor verificări este benefic.

Colaborarea și respectarea normelor legislative,și nu modul uneori ostil, pe care îl manifestă unii dintre ei, contribuie la prevenirea unor evenimente nefericite.

Lasă un comentariu