105 ani de la naștere - VASILE NETEA, evocat în școlile reghinene

Distribuie pe:

Cărturarul Vasile Netea s-a născut la data de 1 februarie 1912, în frumoasa localitate Deda, de pe Valea Mureșului Superior, astfel că anul acesta se împlinesc 105 ani de la venirea pe lume a acestei figuri emblematice a istoriografiei românești. Biblioteca Municipală „Petru Maior" din Reghin prezintă un interes deosebit pentru opera cărturarului Vasile Netea. Astfel, în aceste zile, la îndemnul Societății Reghinene de Istorie, de pe lângă Biblioteca municipală reghineană, în școlile din Reghin și din împrejurimi, dascălii au prezentat elevilor cele mai importante aspecte legate de viața, personalitatea și opera istoricului Vasile Netea. Biblioteca municipală reghineană desfășoară cu succes o campanie de aducere în actualitate a marilor personalități ale poporului român. În această serie se înscrie și evocarea cărurarului Vasile Netea.

Personalitatea și opera lui Vasile Netea sunt impresionante. Viața cărturarului Vasile Netea a fost în întregime închinată studiului și muncii intelectuale. A avut un suflet pur, curat, plin de dragoste pentru cei din jurul său. A dat dovadă de dragoste de țară, militând tot timpul în interesul națiunii românești, făcând acest lucru mai ales prin ceea ce a scris. Vasile Netea, cărturarul nostru de pe Valea Mureșului a fost un om spiritual. A fost un cărturar apropiat de cele sfinte, apropiat de oamenii Bisericii, de marii ierarhi ai acesteia, s-a referit prin scrisul său la literatura religioasă, atribuindu-i acesteia rolul primordial în acțiunea de culturalizare a poporului român. Netea se apleacă cu pioșenie asupra marilor personalități din viața Bisericii Române, creatori de limbă și cultură românească și luptători pentru idealul național al românilor. Între preocupările cărturarului Vasile Netea se regăsește și folclorul nostru românesc, ba mai mult Netea scrie destul de mult și extrem de elogios despre acest fenomen al folclorismului mureșean, evidențiind pe reprezentanții săi de seamă, de aici noi putând desprinde concluzia că între Vasile Netea și satul românesc, folclorul românesc și tot ceea ce exprimă spirit și trăire românească a existat o legătură care niciodată nu s-a redus la puțin, ci tot timpul a fost trainică. Între preocupările de căpătâi ale lui Vasile Netea se numără și una de maximă importanță: învățământul românesc. Vasile Netea își dă seama din plin de importanța procesului de învățământ. De învățământ depinde viitorul țării. Învățătorii erau cei care aveau rolul principal în formarea oamenilor. De modul în care sunt formați acești oameni depinde felul în care ei vor acționa mai departe în societatea românească și implicit de acest lucru depinde și viitorul țării. În cadrul acestui proces de învățământ, Vasile Netea surprinde rolul pe care l-a avut și îl are cartea ca manifestare și mărturie permanentă a culturii și a unității naționale românești.

Vasile Netea, prin vasta sa operă, vorbește despre întreaga istorie a poporului român, analizând toate epocile istoriei noastre, începând de la rolul pe care l-au jucat pe acest teritoriu strămoșii noștri dacii, continuând firul istoriei până în ziua în care a trăit, fiind tot timpul extrem de documentat și de pregătit, așa cum stă în firea unui adevărat cărturar și istoric. Vasile Netea, în formația sa de istoric, se ocupă de evenimentele majore ale istoriei noastre, în mod accentuat de cele mai importante, evocând și rolul pe care l-au jucat la momentul respectiv personalitățile vremii. Cărturarul Vasile Netea include în paginile sale numeroase elogii aduse personalităților importante ale culturii și ale istoriei poporului român. Evocă activitatea unor personalități care și-au adus o contribuție importantă la realizarea marilor momente fericite ale istoriei. Din tot ceea ce a scris cărturarul Vasile Netea, se distinge clar patriotismul său, numărându-se printre cei care au militat și luptat pe toate căile pentru libertatea poporului român, pentru integritatea teritorială a României, din activitatea sa reiese clar dorința de liniște și pace care trebuie să domnească între toți românii. Vasile Netea se dovedește a fi un patriot desăvârșit, acest lucru rezultând mai ales din scrierile sale.

Într-un mod original prezintă Vasile Netea ideea unității naționale, idee care este prezentă în fiecare moment al istoriei, tot timpul militându-se pentru realizarea acestui mare ideal al tuturor românilor de pretutindeni. Marea Unire - spune Vasile Netea - nu a fost rezultatul unei conjuncturi, după cum nu a fost opera unui singur partid politic, a unei singure clase sau pături sociale, ci a fost scopul întregii națiuni române: pentru acest ideal au acționat toate forțele poporului român. Deși scrise și rostite în împrejurări diferite, lucrările și studiile lui Netea sunt strâns legate între ele prin firul roșu care le străbate de la un capăt la altul: ideea originii comune a tuturor românilor locuitori în Țara Românească, Moldova și Transilvania, a continuității lor neîntrerupte. Această idee a fost timp de secole ideea fundamentală a tuturor cărturarilor și luptătorilor patrioți din toate țările românești, ea fiind mărturisită pretutindeni. Vasile Netea este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari istorici ai unității naționale a tuturor românilor. El are multe lucrări în care abordează ideea unității naționale a românilor, dar aici amintim doar lucrarea sa intitulată O zi din istoria Transilvaniei - 1 Decembrie 1918, apărută la București în anul 1970, lucrare cu adevărat memorabilă, în care el prezintă cel mai important eveniment din istoria poporului român: realizarea unității naționale a tuturor românilor.

Se cuvine să mai amintim și faptul că sectorul publicistic al activității lui Vasile Netea este unul bogat și variat. Netea a întreprins și în acest domeniu o activitate titanică, scriind un număr impresionant de articole de revistă. Stilul său este unul propriu, original. Opera aceasta de publicist a lui Vasile Netea se întinde pe o perioadă de timp foarte îndelungată, începând din frageda tinerețe și mergând până în momentul în care firul vieții sale s-a întrerupt. În activitatea publicistică Netea dă dovadă de clarviziune și precizie. Este foarte documentat de fiecare dată. Cărturarul Vasile Netea a cultivat, de asemenea, și interviul. Interviul, de al cărui farmec a fost captivat încă din adolescență Vasile Netea, constituie unul din cele mai spontane și mai directe și totodată unul din cele mai utilizate forme de mărturisire publică a unui scriitor, de informare asupra existenței, activității și proiectelor sale.

Cărturarul Vasile Netea a fost și un ilustru reprezentant al Astrei, atât prin scrisul său, cât și prin ceea ce a întreprins și prin acțiunile la care a luat parte. Menționăm aici doar două lucrări ale sale referitoare la Astra: Un an de luptă pentru credință, neam și țară, lucrare elaborată în colaborare cu Eugen Nicoară și apărută la Reghin în anul 1935, și cealaltă lucrare: Sub stindardul „Astrei", apărută tot la Reghin în anul 1939.

Remarcând că opera cărturarului din Deda Mureșului, Vasile Netea, este de dimensiuni impresionante, dar în același timp și de o calitate și profunzime deosebite, afirmăm că Vasile Netea acoperă prin scrisul său domenii foarte importante ale culturii românești. Prin tot ceea ce a făcut, Vasile Netea a scris o pagină de aur, a însemnat și înseamnă pentru istoriografia românească un reper demn de urmat.

Lasă un comentariu