Anul trecut, ACUMULĂRILE DE GAZE AU PRODUS 20 DE EXPLOZII

Distribuie pe:

Dintr-un raport al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), aflăm că, în cursul anului 2016, la nivel național, s-au produs 20 de explozii, urmate sau neurmate de incendiu, în urma cărora două persoane și-au pierdut viața, iar alte 16 au fost rănite. Cele mai multe dintre explozii (14) s-au înregistrat în mediul urban, iar restul de 6 în mediul rural.

Potrivit IGSU, principalele cauze care au generat aceste incidente au constat în manipularea, depozitarea sau păstrarea necorespunzătoare a materialelor combustibile ori a explozivilor, efectuarea unor lucrări periculoase ce au condus la apariția unor situații generatoare de explozii sau formarea unor amestecuri explozive.

Acest tip de situații pot fi generate de acumulările de gaze în subsolurile imobilelor, iar pentru prevenirea incidentelor care pot pune în pericol viața oamenilor, legislația în vigoare prevede obligativitatea etanșării căilor de acces în subsoluri a rețelelor de utilități.

„În conformitate cu prevederile normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor alimentate cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul nr. 5 din 2009 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare din domeniul Energiei, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirile amplasate în localitățile în care există rețea de gaze naturale, indiferent dacă acestea sunt sau nu alimentate cu gaze, se prevăd măsuri de etanșare la trecerile instalațiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.), prin pereții subterani și prin planșeele subsolurilor clădirilor.

Existența sistemelor corespunzătoare de ventilare (guri de aerisire) a subsolurilor este necesară atât pentru protejarea împotriva umidității, apariției ciupercilor, mucegaiului, extinderii duratei de utilizare a construcției, cât și pentru prevenirea acumulării unor substanțe, în cantități ce pot declanșa incendii sau explozii.

Pentru prevenirea incidentelor cu urmări grave, apelul nostru vizează și proprietarii clădirilor care, conform cerințelor legislației în vigoare, dețin responsabilitatea etanșării canalelor de trecere a rețelelor de utilități și ventilarea spațiilor din subsoluri.

Atunci când se simte prezența mirosului specific scăpărilor de gaze într-un spațiu închis, trebuie luate următoarele măsuri: asigurarea ventilării rapide a spațiului respectiv, prin deschiderea ferestrelor care conduc direct în exteriorul clădirii (nu spre holuri, case de scări, curți de lumină); întreruperea alimentării cu gaze naturale, prin închiderea robinetului de incendiu; anunțarea de îndată, din exteriorul clădirii, a operatorului sistemului de distribuție de gaze privind problema identificată; nepermiterea accesului persoanelor în incinta respectivă; neexploatarea instalațiilor electrice și decuplarea acestora de la sursa de alimentare; neutilizarea surselor de foc pentru iluminat și a celor de generare a scânteilor; nepermiterea fumatului în incinta respectivă și anunțarea celorlalți consumatori racordați la instalația de utilizare, în situația existenței mai multor consumatori alimentați prin branșament comun", ne sfătuiește IGSU.

Lasă un comentariu