NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ - Alegerea numelui de familie la încheierea căsătoriei

Distribuie pe:

Referitor la alegerea numelui de familie la încheierea căsătoriei, viitorii soţi trebuie să menţioneze în declaraţia de căsătorie numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, conform prevederilor Legii nr.287/20029 privind Codul Civil, ale Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă şi H.G.nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare. ,,Declaraţia de căsătorie se depune la primăria, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, misiunea diplomatică sau oficiul consular al României acreditat în străinătate, unde urmează a se încheia căsătoria, după caz", aflăm de la Codruţa SAVA, director executiv Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Mureş. Domnia sa adăuga: ,,Conform Codului Civil Român, la încheierea căsătoriei, viitorii soţi pot conveni cu privire la numele purtat după căsătorie, astfel: să păstreze fiecare numele de familie de dinaintea căsătoriei; să ia numele oricăruia dintre ei; să ia numele lor reunite; un soţ să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite. Actele de căsătorie se semnează de către soţi cu numele de familie pe care s-au învoit să îl poarte în timpul căsătoriei".

Lasă un comentariu