DASCĂLI MUREȘENI - FLOAREA VÎLCAN

S-a născut la data de 7 aprilie 1963, în orașul Toplița, județul Harghita, din părinții Gheorghe Vîlcan și Letiția (Moldovan), care locuiau în satul Meștera din comuna Stânceni. Oamneni simpli de la țară, munceau cu drag și spor în gospodărie, crescând animale și muncind pământul. A absolvit clasele primare în anul 1974, la Școala Generală din satul Neagra, unde a locuit la bunici.

În anul 1978 a terminat cursurile gimnaziale ale Școlii Generale din Lunca Bradului. În anul 1982 a terminat Liceul de matematică-fizică - profilul ,,Chimie" - azi Liceul ,,O. C. Tăslăuanu", la Toplița.

La un an după terminarea liceului, în anul 1983, s-a căsătorit, după 6 ani și jumătate a divorțat, dar avea o mare bucurie în suflet căci avea patru copii frumoși și sănătoși. În anul 1992 s-a angajat ca educator suplinitor necalificat la Grădinița Ciobotani - structură a Școlii Generale Stânceni. În anul 1995 s-a recăsătorit, iar în anul următor, a născut o fetiță.

În anul 1998 s-a înscris la Școala Postliceală de 3 ani, din cadrul Universității Psihopedagogice ,,Dimitrie Cantemir" Târgu-Mureș, a absolvit în anul 2001, având specializarea: învățători - educatori. A divorțat din nou, dar a continuat să-și facă datoria ca mamă și ca tată și ca dascăl!

În anul 2003 a obținut definitivatul la specialitatea învățători, a predat ca profesor suplinitor la clasele V-VIII mai multe discipline: fizică, chimie, limba română, desen, muzică, educație tehnologică, biologie, la Școala Generală cu clasele I-VIII - Meștera și Stânceni. În anul 2005 a obținut titularizarea la specialitatea învățători, la Școala primară cu clasele I-IV Petea - Band, și a predat 2 ani ca învățătoare titulară - detașată la Școala primară cu clasele I-IV din Meștera, unde a fost numită și director pentru 2 ani. În anul 2007 a obținut gradul didactic II la specialitatea învățători, iar din toamna anului 2007 a fost detașată pe postul de educatoare - titulară la Grădinița Meștera - structură a Școlii Generale cu clasele V-VIII Stânceni. În anul 2011, datorită reducerii postului de la Grădinița Meștera, a plecat la Grădinița cu Program Prelungit ,,Mirona" - structură a Școlii Gimnaziale ,,Augustin Maior" - Reghin, unde predă și în prezent. În anul 2013, a obținut gradul didactic I la specialitatea educatoare.

De-a lungul activității didactice ca învățătoare, profesoară sau educatoare, în cei aproape 25 de ani de muncă la catedră, a participat la nenumărate concursuri regionale, naționale și internaționale cu copiii, respectiv elevii pe care i-a pregătit și îndrumat, și a obținut rezultate bune și foarte bune - premii I, II, III și mențiuni. A participat la simpozioane, cursuri de perfecționare și de formare continuă, aplicând ulterior ceea ce a fost nou în desfășurarea activităților și lecțiilor, și a dezvăluit ceea ce a învățat la aceste cursuri și colegilor mai tineri sau celor care nu au putut participa, organizând diferite activități: comisii metodice, discuții, activități-model, cu copiii sau cu cadrele didactice, schimburi de experiențe etc.

S-a bucurat pentru că mulți dintre copiii care i-a educat, au îmbrățișat cu drag frumoasa profesie și azi sunt și ei la rândul lor dascăli, cu unii a fost și colegă de muncă. Cei cinci copii ai ei, un băiat și patru fete, au terminat fiecare studii superioare. Băiatul, după absolvirea Liceului Militar de la Alba Iulia, a urmat cursurile Facultății de Științe Economice Juridice și Administrative, din cadrul Universității ,,Petru Maior" din Târgu-Mureș - specialitatea Management; una din fiice - Facultatea de Științe și Litere - ,,Relații Internaționale și Studii europene"; alta - ,,Contabilitate și Informatică de Gestiune" - studii masterale: ,,Control și Audit", cea mai mică este studentă la Facultatea de Științe Economice Juridice și Administrative, specialitatea Finanțe și Bănci, din cadrul aceleiași facultăți.

A fi dascăl înseamnă a clădi suflete, personalități și de a lumina conștiințe, iar menirea sfântă a școlii este de a forma personalități, caractere și de a forma oameni care să-și iubească profesia.

„Eu sunt copilul. Tu ții în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură dacă voi reuși sau voi eșua în viață! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume." Hild`s Appeal.

Lasă un comentariu