Adunarea Generală a CARP Reghin

Joi, 23 februarie 2017, de la ora 10,00, la Reghin, a avut loc Adunarea Generală a delegaților Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Reghin, obiectul principal fiind constituit de activitatea pe anul 2016. La această adunare au luat parte peste 100 de delegați, care i-au reprezentat pe cei 11.500 de membrii ai Asociației. Asociația „Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin", denumită prescurtat Asociația C.A.R.P. Reghin, este asociație cu caracter civic, cu scop caritativ de întrajutorare mutuală și de asistență socială, persoană juridică de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamental, autonomă, de sine stătătoare, apolitică, constituită prin exercitarea dreptului la libera asociere a pensionarilor în vederea întrajutorării financiare și sociale a membrilor săi.

Adunarea generală a CARP Reghin a fost condusă de președintele ei, Leon Stoica. După ce Paul Stoica a citit procesul verbal de validare a delegaților, s-a ținut un moment de reculegere pentru cei decedați. Apoi, președintele Leon Stoica a prezentat Dare de seamă privind activitatea desfășurată de Consiliul director, Comisia de cenzori, personalul salariat și responsabilii sectoarelor din Asociația „Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin" în perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016. Această dare de seamă a cuprins, printre altele, referiri la acordarea ajutoarelor nerambursabile, acordarea ajutoarelor rambursabile-împrumut, membrii, activitatea administrativ-gospodărească, activitatea economico-financiară, consiliul de conducere, comisia de cenzori și personalul salariat. Apoi, doamna Suzana Costa, președintele Comisiei de cenzori, a prezentat raportul de activitate al Comisiei de cenzori pe anul 2016. În continuare, Paul Stoica a prezentat Proiectul de hotărâre a Adunării Generale, iar președintele Leon Stoica s-a referit la Strategia de dezvoltare a Asociației CARP Reghin pe anul 2017. A urmat secțiunea de discuții, propuneri, unde a susținut o expunere și dr. Florin Bengean.

La acest eveniment a luat parte și doamna ec. Maria Precup, primarul municipiului Reghin. Relația Asociației CARP Reghin cu Primăria municipiului Reghin și în special cu doamna Maria Precup este una deosebită, doamna primar implicându-se în organizarea manifestărilor ce au avut loc cu ocazia zilei persoanelor vârstnice, revelioanele 2012, 2013, 2014, cât și a altor probleme ale persoanelor vârstnice.

În cadrul Adunării generale a CARP Reghin doamna primar Maria Precup a susținut o expunere extrem de interesantă, consistentă și argumentată, referindu-se la realității vremii, la proiectele pentru reghineni și pentru instituțiile de pe raza municipiului Reghin, la rolul important al CARP Reghin, felicitându-i pe toți membrii. Domnia sa a afirmat că susține în continuare activitățile asociației, oferind totodată sprijin material și moral, venind, de asemenea, și cu câteva propuneri extrem de interesante și de atractive.

În final, toate materialele prezentate în cadrul adunării generale au fost votate în unanimitate de către toți cei prezenți, iar președintele Leon Stoica a declarat închise lucrările acestei adunări generale. A fost o activitate interesantă, atractivă și utilă. Urăm mult succes pe viitor Asociației CARP Reghin în toate activitățile sale.

 

Lasă un comentariu