Termenul limită pentru obţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu

Distribuie pe:

Referitor la obligativitatea obţinerii autorizaţiilor de securitate la incendiu, Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Mureş, reprezentat de cpt. Cristian Virag, aduce la cunoştinţa celor interesaţi, faptul că termenul limită pentru obţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru construcţiile şi amenajările care se încadrează în prevederile H.G.R. nr. 571 din 10.08.2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, puse în funcţiune fără această autorizaţie, este 30 iunie 2017, în conformitate cu prevederile art.30 al. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

După această dată, reprezentanţii inspectoratului vor aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, amenzile putând ajunge până la 50.000 lei, se arată în comunicatul Compartimentului Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Mureş.

Lasă un comentariu