Din această lună, PENSIA MINIMĂ AJUNGE LA 520 DE LEI!

Potrivit OUG nr. 2/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 16, din 6 ianuarie a.c., de la 1 martie 2017, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari (pensia minimă garantată) va fi mai mare cu 120 de lei, crescând de la 400 de lei (cât este în prezent) la 520 de lei.

Indemnizaţia socială pentru pensionari se stabileşte ca diferenţă între nivelul de 520 de lei (valabil de la 1 martie) şi nivelul cuantumului pensiei (cuvenit sau aflat în plată).

„În situaţia persoanelor care beneficiază, prin cumul, atât de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul public, cât şi de pensie din sisteme neintegrate acestuia, precum şi de drepturi stabilite şi plătite de sistemul public de pensii în baza unor legi speciale, la acordarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari se are în vedere nivelul cuantumurilor însumate ale tuturor acestor venituri", astfel că indemnizaţia se va acorda numai persoanelor a căror venituri însumate se situează sub nivelul de 520 de lei.

Cei care se bucură de această facilitate sunt pensionarii din sistemul public de pensii şi cei din sistemul militar de pensii, indiferent de data pensionării. 

Lasă un comentariu