UNIVERSITĂŢILE, OBLIGATE SĂ ALOCE 30% DIN FONDUL TOTAL DE BURSE STUDENŢILOR CU PROBLEME SOCIALE!

Distribuie pe:

Începând cu al doilea semestru al anului universitar în curs, studenţii de la facultăţile de stat primesc burse şi alte forme de sprijin material după reguli noi, care clarifică acordarea bursele sociale, obligând universităţile să aloce un procent de 30% din fonduri numai pentru cei cu nevoi materiale.

Singura condiţie -promovarea examenelor!

Noile măsuri au fost impuse prin Ordinul ministrului Educaţiei nr. 3392/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 155, din 2 martie a.c. „La ora actuală, există instituţii de învăţământ superior care alocă foarte puţini bani din veniturile proprii pentru fondul de burse şi un procent foarte mic (respectiv 14,66%, la nivelul lunii octombrie 2016) din acest fond merge spre bursele sociale. În acest sens, prevederile ordinului ar trebui să ducă la acordarea mai multor burse sociale celor care au nevoie de acestea", se precizează în actul normativ.

Pentru a primi burse sociale, studenţilor li se impune o singură condiţie - promovarea examenelor!

Beneficiari

La acordarea bursei sociale au dreptul studenţii orfani de unul sau de ambii părinţi, cei instituţionalizaţi, care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale, studenţii bolnavi de TBC, boli maligne, astm, epilepsie sau alte boli cronice, dar şi studenţii a căror familie nu a realizat în cele trei luni înaintea începerii semestrului un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Acordarea burselor sociale se poate face până la împlinirea vârstei de 35 de ani, bursa trebuind să fie suficientă pentru a acoperi nevoile de masă şi cazare ale studentului.

Bursele sociale ocazionale se acordă, ca şi până acum, pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, pentru maternitate şi pentru decesul unui membru de familie.

Bursele de merit - conform regulilor fiecărei universităţi

Ordinul publicat stabileşte că bursele pentru stimularea performanţei, acordate din fondurile statului, sunt cele de merit şi bursele de performanţă, însă metodologia de acordare a acestora este proprie fiecărei universităţi în parte.

Aceste burse se acordă pentru rezultate academice deosebite sau pentru implicarea studentului în activităţi extracurriculare şi de voluntariat, care se încadrează măcar într-una dintre următoarele situaţii: a obţinut rezultate deosebite la învăţătură (cele mai mari medii din acel an de studiu) sau a obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete.

Bursa de performanţă nu se poate acorda decât începând din anul al doilea şi trebuie să fie mai mare decât bursa de merit, studentul care are dreptul să le primească pe amândouă neputând să primească decât una singură (pe cea mai mare). Actul mai prevede şi că bursa de merit trebuie să fie mai mare decât cea socială.

Bursele pentru performanţele sportive şi pentru activităţile culturale sunt tratate separat, în interiorul noţiunii de burse speciale, însă criteriile de performanţă sunt stabilite de universităţi.

Documente necesare pentru acordarea bursei

Noul ordin stabileşte, în mod unitar pentru toate unităţile de învăţământ superior, lista documentelor justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în unul dintre tipurile de burse oferite, şi anume: înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului şi ale familiei sale; dacă niciunul nu are venituri, se depune o declaraţie pe propria răspundere, însoţită de documente de la fisc care atestă acest lucru; raportul de anchetă socială (numai atunci când planează suspiciuni asupra cererii şi obligatoriu atunci când părinţii lucrează sau domiciliază în străinătate); copii de pe certificatul (certificatele) de deces ale părintelui (părinţilor), dacă e cazul; certificatul de la un medic de specialitate, în care să prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi pentru care are dreptul la bursa socială.

Studenţii care primesc bursă socială pot primi şi alt tip de bursă în acelaşi timp.

 

Lasă un comentariu