VASILE NETEA, evocat și comemorat la Deda

Distribuie pe:

Cărturarul Vasile Netea s-a născut la data de 1 februarie 1912, în frumoasa localitate Deda, de pe Valea Mureșului Superior, și a trecut la cele veșnice în ziua de 6 martie 1989, astfel că anul acesta se împlinesc 28 de ani de la trecerea în eternitate a acestei figuri emblematice a istoriografiei românești, motiv prielnic pentru aducerea în actualitate a marelui cărturar și de a evoca și comemora personalitatea și opera ilustrului istoric Vasile Netea.

Luni, 6 martie 2017, în localitatea Deda a avut loc un eveniment cultural al cărui scop a fost acela de a evoca și comemora pe ilustrul fiu al acestei localități, Vasile Netea, care de 28 de ani își doarme somnul de veci la streașina sfintei biserici din localitate. Evenimentul a fost organizat de Primăria Comunei Deda, Biblioteca Municipală „Petru Maior" Reghin, Fundația Culturală „Vasile Netea", Despărțământul Central Județean Mureș al ASTREI. Manifestarea cultural-comemorativă a debutat la ora 10,30 prin oficierea slujbei parastasului în memoria distinsului cărturar. Ritualul religios s-a desfășurat la mormântul cărturarului și a fost oficiat de un sobor de preoți format din: pr. Vasile Chiorean din Reghin-Iernuțeni, pr. Gabriel Fărcaș din Deda, pr. Ionuț Cadar din Filea și pr. Sergiu Andone din Bistra Mureșului.

De la ora 11,00, la sala de ședințe a Primăriei Deda, a avut loc Simpozionul Național „Vasile Netea - 28 de ani de la trecerea în eternitate". Despre viața, opera, personalitatea marelui cărturar Vasile Netea, precum și despre importanța unor astfel de manifestări culturale au susținut expuneri: Marius Ceontea, viceprimarul comunei Deda; Lazăr Lădariu - președintele Despărțământului Central Județean Mureș al ASTREI și redactor-șef al cotidianului Cuvântul liber; Ilie Șandru - scriitor și publicist; pr. Vasile Chiorean; Valentin Marica, distins scriitor și om de cultură; Ilarie Gh. Opriș, președintele Asociației Artiștilor Plastici Mureș; Gheorghe Dărăban, profesor la Liceul Tehnologic „Vasile Netea" Deda; Dimitrie Poptămaș, președintele Fundației Culturale „Vasile Netea"; Nicolae Băciuț, directorul Direcției Județene pentru Cultură Mureș; teologul și istoricul dr. Florin Bengean, originar din localitatea Deda, care a fost și coordonatorul și moderatorul întregii manifestări culturale.

În cadrul acestui eveniment cultural a avut loc și lansarea câtorva cărți care, de curând, au văzut lumina tiparului. Astfel, a fost prezentat romanul istoric Destine după destine, al scriitorului Ilie Șandru; volumul Atitudini, autor fiind Florin Bengean; volumul Radical din doi, autor Nicolae Băciuț, și volumul Iluzia oglinzilor, autor fiind Valentin Marica.

A fost o manifestare culturală de înaltă ținută, scopul a fost acela de a evidenția încă o dată contribuția cărturarului Vasile Netea la dezvoltarea culturii române și la consolidarea istoriografiei românești. Evenimentul s-a bucurat de prezența unui public numeros: preoți, profesori, cercetători, publiciști, dar și elevi de la Liceul Tehnologic „Vasile Netea" din Deda.

Personalitatea și opera lui Vasile Netea sunt impresionante. Viața cărturarului Vasile Netea a fost în întregime închinată studiului și muncii intelectuale. A avut un suflet pur, curat, plin de dragoste pentru cei din jurul său. A dat dovadă de dragoste de țară, militând tot timpul în interesul națiunii românești, făcând acest lucru mai ales prin ceea ce a scris. Vasile Netea, cărturarul nostru de pe Valea Mureșului, a fost un om spiritual. A fost un cărturar apropiat de cele sfinte, apropiat de oamenii Bisericii, de marii ierarhi ai acesteia, s-a referit prin scrisul său la literatura religioasă, atribuindu-i acesteia rolul primordial în acțiunea de culturalizare a poporului român. Netea se apleacă cu pioșenie asupra marilor personalități din viața Bisericii Române, creatori de limbă și cultură românească și luptători pentru idealul național al românilor. Între preocupările cărturarului Vasile Netea se regăsește și folclorul nostru românesc, ba mai mult Netea scrie destul de mult și extrem de elogios despre acest fenomen al folclorismului mureșean, evidențiind pe reprezentanții săi de seamă, de aici, noi putând desprinde concluzia că între Vasile Netea și satul românesc, folclorul românesc și tot ceea ce exprimă spirit și trăire românească a existat o legătură care niciodată nu s-a redus la puțin, ci tot timpul a fost trainică. Între preocupările de căpătâi ale lui Vasile Netea se numără și una de maximă importanță: învățământul românesc. Vasile Netea își dă seama din plin de importanța procesului de învățământ. De învățământ depinde viitorul țării. Învățătorii erau cei care aveau rolul principal în formarea oamenilor. De modul în care sunt formați acești oameni depinde felul în care ei vor acționa mai departe în societatea românească și implicit de acest lucru depinde și viitorul țării. În cadrul acestui proces de învățământ, Vasile Netea surprinde rolul pe care l-a avut și îl are cartea ca manifestare și mărturie permanentă a culturii și a unității naționale românești.

Vasile Netea, prin vasta sa operă, vorbește despre întreaga istorie a poporului român, analizând toate epocile istoriei noastre, începând de la rolul pe care l-au jucat pe acest teritoriu strămoșii noștri - dacii, continuând firul istoriei până în ziua în care a trăit, fiind tot timpul extrem de documentat și de pregătit, așa cum stă în firea unui adevărat cărturar și istoric. Cărturarul Vasile Netea include în paginile sale numeroase elogii aduse personalităților importante ale culturii și ale istoriei poporului român. Din tot ceea ce a scris cărturarul Vasile Netea se distinge clar patriotismul său, numărându-se printre cei care au militat și luptat pe toate căile pentru libertatea poporului român, pentru integritatea teritorială a României, din activitatea sa reiese clar dorința de liniște și pace care trebuie să domnească între toți românii. Vasile Netea se dovedește a fi un patriot desăvârșit, acest lucru rezultând mai ales din scrierile sale.

Într-un mod original prezintă Vasile Netea ideea unității naționale, idee care este prezentă în fiecare moment al istoriei, tot timpul militându-se pentru realizarea acestui mare ideal al tuturor românilor de pretutindeni. Vasile Netea este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari istorici ai unității naționale a tuturor românilor.

Se cuvine să mai amintim și faptul că sectorul publicistic al activității lui Vasile Netea este unul bogat și variat. Cărturarul Vasile Netea a cultivat, de asemenea, și interviul. Cărturarul Vasile Netea a fost și un ilustru reprezentant al ASTREI, atât prin scrisul său, cât și prin ceea ce a întreprins și prin acțiunile la care a luat parte.

Remarcând că opera cărturarului din Deda Mureșului, Vasile Netea, este de dimensiuni impresionante, dar în același timp și de o calitate și profunzime deosebite, afirmăm că Vasile Netea acoperă, prin scrisul său, domenii foarte importante ale culturii românești. Prin tot ceea ce a făcut, Vasile Netea a scris o pagină de aur, a însemnat și înseamnă pentru istoriografia românească un reper demn de urmat.

 

Lasă un comentariu