Atenționare I.S.U.

Distribuie pe:

Compartimentul Informare și Relații Publice al I.S.U. Mureș, atenționază atât cetățenii, cât și instituțiile și operatorii economici asupra obligativității respectării prevederilor legislației în vigoare, pentru evitarea producerii incendiilor provocate de arderea vegetației uscate.

ATENȚIE LA INCENDIILE DE VEGETAȚIE USCATĂ!

,,Anual, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea" al județului Mureș se confruntă cu un număr mare de incendii provocate, în cea mai mare proporție, de arderea vegetației uscate în scopul

Intervenția specializată pentru stingerea acestor arderi necesită utilizarea unui volum apreciabil de resurse, costurile acestor intervenții fiind semnificative.

Pericolul mare la incendiile de vegetație uscată îl reprezintă nerespectarea distanțelor de siguranță față de locuințe, anexe gospodărești, depozite de furaje, păduri, plantații, rețele electrice, rețele de telefonie, sonde, conducte ce transportă gaze și lichide combustibile, căi de circulație, fapt ce, în unele situații, a generat, pe lângă pagube materiale, efecte cum ar fi scoaterea din funcțiune a instalațiilor electrice, de telefonie ori a afectat desfășurarea în bune condiții, a circulației rutiere, periclitând siguranța participanților la trafic și pierderi de vieți omenești.

Pentru evitarea producerii unor astfel de evenimente, instituția noastră atenționează atât cetățenii, cât și instituțiile și operatorii economici asupra obligativității respectării prevederilor legislației în vigoare.

Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

- condiții meteorologice fără vânt;

- colectarea în grămezi a resturilor vegetale în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;

- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

- curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m;

- desfășurarea arderii numai pe timp de zi;

- asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

- supravegherea permanentă a arderii;

- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

- interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

În zona de siguranță a căii ferate, vegetația uscată și resturile vegetale se curăță obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

Zona de siguranță a drumurilor naționale și județene se curăță obligatoriu de vegetația uscată și resturile vegetale de către administratorii acestora și, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Pentru prevenirea unor eventuale accidente de circulație, urmare a scăderii vizibilității în timpul utilizării focului deschis, lucrările de igienizare se vor efectua în prezența permanentă a unei persoane în zona drumurilor publice.

Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton, astfalt, bitum, ulei etc.

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, conform HGR nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, următoarele fapte:

- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți;

- amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți" -precizează dl cpt. Cristian Virag purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Horea" al județului Mureș.

Lasă un comentariu