Casa Națională de Pensii atenționează: 27 APRILIE 2017, DATA LIMITĂ PENTRU „CUMPĂRAREA" DE VECHIME ÎN MUNCĂ!

Distribuie pe:

Plata retroactivă a contribuției de asigurări sociale, prevăzută de Legea nr. 186/2016, se apropie de final, motiv pentru care Casa Națională de Pensii îi atenționează pe cei interesați că mai pot beneficia de această facilitate până la data de 27 aprilie 2017.

Prevederile Legii nr.186/2016 se aplică pe un termen bine determinat, respectiv 27 octombrie 2016 - 27 aprilie 2017, perioadă în care orice persoană, cu domiciliul sau reședința în România, care nu are calitatea de pensionar, nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, și nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, dar nici nu a avut obligația asigurării, are posibilitatea asigurării retroactive, în baza unui contract de asigurare socială, pentru o perioadă de maxim 5 ani calendaristici, anterior încheierii contractului.

Contractul de asigurare socială se încheie cu casele teritoriale de pensii, iar baza de calcul a contribuției este aleasă de titular, dar nu mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv de la 700 de lei pentru contribuția pe anul 2011 până la 1.450 de lei, în prezent, cotele contribuției situându-se între 31,3% (în 2011) și 26,3% (în prezent).

Suma datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranșe lunare, fără a depăși data de 27.04.2017.

În cele peste 4 luni care au trecut de la intrarea în vigoare a legii, au încheiat contracte pentru acoperirea perioadelor lipsă din vechimea lor în muncă 8.204 persoane, care au cotizat în total cu 41.154.154 lei la casele de pensii de care aparțin.

Atenție! Casa Națională de Pensii precizează că, în situația contractelor încheiate în data de 27.04.2017, plata contribuției de asigurări sociale nu poate fi făcută decât într-o singură tranșă, adică în aceeași zi de 27 aprilie 2017! 

Lasă un comentariu