PICURI DE ÎNŢELEPCIUNE

Distribuie pe:

„CREDINŢA" ne ajută să aflăm şi scopul vieţii pământeşti. Noi, oamenii, suntem înzestraţi cu raţiune. Noi nu putem păşi între leagăn şi mormânt ca nişte condamnaţi la moarte, precum se duc vitele la abator. Ci, îndată ce am trecut de vârsta copilăriei, dorim să cunoaştem cine a creat lumea, cine ocârmuieşte universul acesta minunat, cu ordine şi frumuseţe negrăită. Vrem să ştim cine suntem, de unde venim şi încotro ne ducem; ce rost au toate strădaniile noastre în scurtul interval de timp ce ne este sortit să trăim?! Sunt întrebări arzătoare de care nu poate scăpa nicio fiinţă care judecă puţin. Oare cine le poate dezlega? Filosofia, ştiinţa, arta, literatura? Acestea sunt neputincioase în faţa întrebărilor fundamentale ale vieţii, precum stă sfinxul în faţa piramidelor Egiptului. Întrucât Creatorul ne-a alcătuit pentru Sine, noi nu găsim satisfacţie şi nu putem fi oameni adevăraţi şi compleţi fără a ne uni cu El. Domnul Iisus ne-a spus: „Nu numai cu pâine va trăi omul" (Luca- 4, 4) dar oamenii nu i-au dat importanţă. Am trăit, hrănindu-ne cu tot felul de pâini. Şi aşa, îndopându-ne cu toate ne-am îmbolnăvit.

Pop Irineu (1953-), Arhiepiscop de Alba-Iulia, cărturar creştin

***

„TU ÎL CAUŢI PE DOMNUL? Caută-L, dar numai înăuntrul tău. El nu este prea îndepărtat de nici unul dintre noi. Domnul este aproape de aceia care cu adevărat Îl cheamă pe El. Găseşte un loc în inima ta şi vorbeşte acolo cu Domnul. Ea este cămara de recepţie a Domnului. Oricine Îl întâlneşte, acolo Îl întâlneşte, fiindcă El n-a stabilit alt loc de întâlnire cu sufletele noastre decât în inima noastră".

Teofan Zăvorâtul (1815 -1891), Sfânt al Bisericii Răsăritene, scriitor bisericesc

***

„DECALOGUL TĂCERII":

TACI, dacă nu ai de spus ceva valoros;

TACI, atunci când ai vorbit destul;

TACI, până când îţi vine rândul să vorbeşti;

TACI, până când eşti provocat;

TACI, atunci când eşti nervos şi iritat;

TACI, atunci când intri în Biserică, pentru ca Dumnezeu să-ţi poată vorbi;

TACI, când pleci de la Biserică, pentru ca Duhul Sfânt să poată imprima în mintea ta lucrurile pe care le-ai auzit;

TACI, când eşti ispitit să vorbeşti;

TACI, când eşti ispitit să critici;

TACI, când ai timp să gândeşti înainte de a vorbi. AMIN!

P.S. „Ochii Domnului sunt peste cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunile lor, iar faţa Domnului este împotriva celor ce fac rele". (1 Petru 3, 12)

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu