ÎNCEPÂND CU 14 MARTIE, ORAŞUL LUDUŞ ARE BUGET PROPRIU PENTRU ANUL 2017

Distribuie pe:

După ce a fost supus dezbaterii publice (acţiune finalizată prin adunarea publică desfăşurată în sala mare a Casei Orăşeneşti de Cultură) şi aprobării lui în şedinţa extraordinară de lucru a Consiliului Local Luduş, prin Hotărârea Nr. 33, din 14 martie 2017, Bugetul local şi Bugetul instituţiilor publice din oraş şi al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii a devenit lege pentru administraţia publică locală.

În conformitate cu referatul din 8 martie a.c. a Biroului de specialitate „Buget, Finanţe, Contabilitate şi Resurse Umane", în Bugetul Local al oraşului Luduş pentru anul 2017 se prevăd venituri în sumă totală de 36.134.000 lei şi cheltuieli în sumă de 36.598.000 lei, urmând ca deficitul bugetar de 464.000 lei (de la secţiunea dezvoltare) să fie acoperit din excedentul anilor precedenţi.

Cu siguranţă, contribuabilii luduşeni sunt interesaţi să ştie care sunt principalele surse de venituri ale bugetului local pentru anul 2017: impozitul pe venit, impozite şi taxe pe proprietate, impozite pe bunuri şi servicii, taxe de autorizare pentru desfăşurarea de activităţi, venituri din eliberări de permise, venituri din amenzi, penalităţi, confiscări ş.a.

Sumele colectate din sursele amintite mai sus vor fi cheltuite pentru susţinerea efortului financiar la secţiunea funcţionare şi la secţiunea de dezvoltare a instituţiilor de învăţământ din oraş, a Primăriei oraşului Luduş, precum şi pentru întreţinerea şi funcţionarea activităţilor subordonate, Poliţia Locală, S.V.S.U., iluminatul public, salubritate, reparaţii străzi, la plata dobânzilor pentru împrumuturile contractate

în anii anteriori de la Banca ROMEXTERA, la Ministerul Finanţelor Publice şi pentru împrumutul SAMTID, folosit pentru asfaltări de străzi, extinderea şi modernizarea reţelei de apă şi canalizare. Sume considerabile sunt prevăzute pentru transportul în comun al pensionarilor, persoanelor cu nevoi speciale, veteranilor de război şi elevilor. Se au în vedere cheltuielile pentru serviciile de consultanţă în elaborarea cererilor de finanţare şi management a proiectelor cu finanţare nerambursabilă (modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public, construcţia şi echiparea unei noi creşe, modernizarea şi dotarea unui imobil pentru înfiinţarea unui centru social pentru persoane vârstnice, extinderea şi echiparea structurii educaţionale a Şcolii Gimnaziale „Ioan Vlăduţiu", modernizarea, extinderea şi echiparea Liceului Tehnologic), cofinanţarea proiectelor de modernizare a străzilor Mureşului, Crângului, de modernizare a pieţei, pregătirea terenului pentru un nou ansamblu de locuinţe ANL ş.a.

La capitolul asistenţă socială se au în vedere susţinerea de la bugetul local la unităţilor de învăţământ pentru premierea elevilor, sprijinirea copiilor cu cerinţe speciale, participarea elevilor la olimpiade şi concursuri, acordarea de tichete de creşă copiilor care provin din familii defavorizate, acordarea de indemnizaţii pentru persoanele cu handicap, burse acordate elevilor din sistemul de învăţământ, contribuţiile pentru Asociaţia SALVITA-SMURD şi pentru prepararea hranei la cantina de ajutor social.

O sută de mii de lei vor fi transferaţi pentru finanţarea cheltuielilor de sănătate la Spitalul „Dr. Valer Russu" şi pentru plata ratelor la împrumuturile pentru Spitalul Ambulatoriu.

Ca şi în anii anteriori, şi în acest an sume importante de la bugetul local vor fi folosite pentru funcţionarea Casei de Cultură şi a Bibliotecii orăşeneşti, pentru organizarea de spectacole cu prilejul zilelor Culturii Naţionale Române, Culturii Maghiare, Culturii Romilor, a festivalului

„Nu uita că eşti român" (de la Gheja), a Zilei Recoltei (la Roşiori), a spectacolelor dedicate Unirii Principatelor Române, 24 Ianuarie, a Zilei Naţionale a României,

1 Decembrie, a festivalurilor de colinde, de „Datini şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou", pentru repararea căminelor culturale din Gheja şi Roşiori, funcţionarea Patinoarului, a Bazinului de înot, a Sălii de sport a oraşului, a Stadionului şi a Asociaţiei Club Sportiv Mureşul-Luduş. Atenţie importantă va fi acordată şi activităţilor de administrare a parcurilor şi de întreţinere a zonelor verzi din oraş.

Din banii de la bugetul local, la Spitalul „Dr. Valer Russu", vor fi efectuate investiţii pentru următoarele obiective: baie galvanică şi aparat parafină la fizioterapie, spirometru pentru secţia medicină internă, biomicroscop pentru cabinetul de oftalmologie, aparat de anestezie la secţia de chirurgie generală, modernizarea sistemului de încălzire la secţia de psihiatrie, reparaţii capitale la secţia de spălătorie.

Luduşenilor care frecventează piaţa săptămânală le aducem vestea că, în curând, în acel spaţiu va fi construit un foişor pentru recreere.

Pe parcursul exerciţiului bugetar 2017, Consiliul Local poate aproba rectificarea bugetului local şi al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii.

Lasă un comentariu