Salubritatea - în atenţia asociaţiilor de proprietari

Distribuie pe:

,,Printre dificultăţile cu care se confruntă asociaţiile de proprietari, cele mai serioase sunt în zona serviciului de curăţenie, salubritatea. Avem în vedere nerespectarea, în unele cazuri, a graficelor de ridicare a deşeurilor menajere, degradarea avansată a europubelelor (unele nu mai pot fi reparate, nu sunt condiţii pentru igienizarea lor), nu pot fi ţinuţi sub control cei care caută în europubele. Prin implementarea proiectului de amplasare a containerelor subterane, se rezolvă doar parţial aspectele semnalate deoarece rămân deşeurile grosiere, iar indisciplina unora duce la blocarea tubulaturii de acces în container. Credem că până la finalizarea acestui proiect, un sprijin pentru înnoirea parţială a parcului de europubele este necesar! Semnarea, în perioada următoare, cu ADP a contractelor de asociere şi a actelor adiţionale constituie o oportunitate pentru evaluarea sprijinului de care am putea beneficia", spunea ing. Rus Dumitru, preşedintele Ligii Asociaţiilor de Proprietari Mureş, în cadrul Adunării generale, desfăşurate recent. Cu acest prilej, cei prezenţi în sală au cerut şi sprijinul Poliţiei locale în soluţionarea problemelor cu care se confruntă, în special a celor întâmpinate cu persoanele care caută în europubele, dar şi în menţinerea ordinii şi siguranţei.

Liga Asociaţiilor de Proprietari Mureş îşi propune ca şi în viitor să susţină iniţiativele autorităţilor locale privind implementarea unor proiecte de interes major pentru municipiu şi pentru locuitorii din cartierele de blocuri. Pot fi amintite în acest sens: construirea noului pod peste Mureş, Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Târgu-Mureş pentru perioada următoare, POR 2014-2020 Axa 3.1 A, Clădiri rezidenţiale şi altele.

Lasă un comentariu