Dascăli mureşeni - HANGANU IONEL

Distribuie pe:

Orice cititor al „Amintirilor din copilărie" a rămas plăcut impresionat de minunata descriere a satului Broşteni din acea vreme, aşezat pe malurile tumultosului râu, Bistriţa. Acolo s-a născut Ionel Hanganu, la data de 28 noiembrie 1942, în vremuri tulburi de război. Clasa I a frecventat-o în localitatea Bilbor; restul claselor II-VII, revenind cu părinţii pe plaiurile bistriţene, le-a urmat în aşezarea Crucea.

Deşi matematica i-a fost mai puţin „digerabilă" elevului de atunci, a absolvit liceul teoretic, secţia reală, unică în acea vreme, în oraşul Topliţa. Începând cu anul şcolar 1960-1961 a funcţionat la Şcoala Generală din satul Meştera, comuna Stânceni, reuşind să se adapteze cu uşurinţă profesiei de învăţător suplinitor. Mai târziu, după absolvirea Facultăţii de Filologie din cadrul Institutului Pedagogic din Târgu-Mureş, a activat ca profesor de limba şi literatura română, titularizându-se pe catedra de specialitate. În cei 46 de ani de activitate, s-a aplecat cu multă dăruire, generozitate şi profesionalism asupra elevilor cărora le-a transmis temeinice cunoştinţe precum şi poveţe sănătoase de comportament. Foarte mulţi tineri sau mai puţin tineri pe care i-a învăţat cândva, atunci când îl întâlnesc acum ocazional, cu emoţie în glas îi spun: „Vă mulţumesc fiindcă, datorită dumneavoastră în bună parte, prin felul cum ne-aţi instruit şi educat, am ajuns oameni adevăraţi". Domnul profesor a fost şi director de şcoală multă vreme, perioadă în care s-a implicat cu pasiune şi spirit gospodăresc în diversa problematică a şcolii. În calitate de responsabil al comisiei metodice a profesorilor a organizat şi condus activităţi menite să contribuie din plin la ridicarea nivelului calitativ şi ştiinţific al procesului de predare-învăţare.

Drumul profesional al domnului Hanganu s-a derulat prin realizarea tuturor fazelor de perfecţionare în specialitate după cum urmează: în anul 1975 a absolvit examenul de definitivat, în anul 1980 i s-a acordat gradul II, iar în sesiunea 1990-1992 a promovat probele de examen pentru obţinerea gradului I.

Profesionalismul şi afectivitatea părintească s-au împletit armonios şi în sânul familiei unde, împreună cu soţia sa Victoria Hanganu, învăţătoare, au crescut şi educat pe cei doi copii ai lor, Liliana şi Horaţiu, actulmente fiica profesoară, iar băiatul inginer, cărora în afară de părinţi le-au fost şi dascăli.

Domnul profesor Hanganu a funcţionat în învăţământ după cum urmează: între anii 1960-1961 în comuna Bilbor, între anii 1961-1987 în localitatea Meştera, comuna Stânceni, între anii 1987-1995 în comuna Lunca Bradului, între 1995-2005 la Stânceni. Din anul 2005, anul pensionării a mai activat până în anul 2007 ca profesor suplinitor.

Paralel cu munca didactică a desfăşurat o largă şi diversă activitate obştească, în calitate de deputat şi membru al biroului executiv al Consiliului Popular. Dacă la începutul carierei sale, în satul Meştera, învăţământul se desfăşura într-o clădire veche, necorespunzătoare, s-a luat hotărârea la nivel de Consiliu Popular să se construiască o şcoală nouă, care să corespundă desfăşurării cursurilor pentru clasele I-VIII. Astfel, în anul 1966 au început lucrările de constructive cu sprijin obştesc, iar domnul Hanganu împreună cu soţia sa s-au implicat activ în mobilizarea cetăţenilor la activităţile specifice. Cu eforturi susţinute, şcoala nouă a fost dată în funcţiune în anul 1968, înfiinţându-se cu acest prilej şi clasa a V-a, ca primă clasă de gimnaziu care urma să se extindă în viitorii ani şcolari.

Domnul Ionel Hanganu a defăşurat, de asemenea, o amplă activitate artistică şi de creaţie literară. A jucat în multe piese de teatru regizate de soţia sa. Au fost puse în scenă nenumărate creaţii personale, interpretate de către tineri şi elevi. Aici se poate face menţiunea că, lucrarea de gradul I, este pur originală deoarece conţinutul său constă în includerea „da capo al fine" a celor mai reprezentative creaţii artistice personale. Toate aceste creaţii au avut menirea să transmită emoţii, sentimente, imagini artistice despre pitorescul zonei, despre ocupaţiile, obiceiurile, tradiţiile şi realizarile colective ale localnicilor.

La întâlnirile cu cadrele didactice la nivel zonal sau judeţean, îşi delecta auditoriul prin intervenţiile sale pertinente, abordând într-o manieră personală, realistă şi documentată problemele stringente ale procesului instructiv-educativ din acea perioadă, propunând soluţii şi exemple de bună practică din experienţa personală şi a colectivului din care făcea parte.

Lasă un comentariu