Guvernul va plăti salariile ucenicilor şi absolvenţilor de învăţământ superior!

Distribuie pe:

În şedinţa de joi, 30 martie 2017, Guvernul a decis să suporte salariile pentru ucenici şi pentru stagiarii absolvenţi de învăţământ superior, care sunt încadraţi de către angajatorii ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.

Astfel, angajatorul care încheie un contract de ucenicie beneficiază, la cerere, pe perioada derulării acestuia (între unul şi trei ani), de o sumă în cuantum de 1.125 lei pe lună (net), echivalentul în lei a 250 euro pe lună, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Contractele de ucenicie aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii îşi produc efectele până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate potrivit legislaţiei în vigoare la data încheierii lor.

Pentru a stimula încheierea contractelor de stagiu cu absolvenţi de învăţământ superior, Guvernul le va acorda angajatorilor câte 1.350 de lei pe lună (net), adică echivalentul a 300 euro pe lună.

Contractele de stagiu aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii îşi produc efectele până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate.

Pe lângă sprijinul acordat angajatorilor prin suportarea de către Guvern a salariului minim pe economie pentru ucenicii şi stagiarii pe care îi angajează, aceştia din urmă vor primi, la finalizarea uceniciei sau a stagiului, certificate doveditoare, devenind, astfel, forţă de muncă deja calificată. 

Lasă un comentariu