O nouă carte despre Râciu: „Corul Bisericii Ortodoxe - chip al dăruirii şi iubirii jertfelnice" de prof. Vasile Conţiu şi prof. dr. Hadrian - V. Conţiu

Când omul aduce slavă înaintea lui Dumnezeu, se cere să ne oprim cu paşii şi trăirea sufletească la acel timp sublim, al binefacerii şi nădăjduirii. Omul ce aduce slavă Bunului Dumnezeu, cel care cu afecţiune şi minte limpede măreşte misterul evanghelic, este în paginile acestei cărţi pilduitoare purtătorul de cântare bisericească, mărturisitorul şi jertfelnicul pe drumul drept, precum lemnul pe care a fost răstignit Iisus. Ne referim la omul care află ce înseamnă să păzească poruncile, ca astfel să se lumineze, cum spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul. Luminează-te şi vei fi! e chemarea glasului vechimilor, trezind spiritul. Dar şi chemarea de acum, îmbrăcată în luminişul sfânt al Câmpiei Transilvaniei, în cuibul ceresc unde se îmbrăţişează tainic colinele Mădăraşului cu cele ale Câmpiei Sărmaşului, pe cursul mijlociu al pârâului Comlod. Omul acesta, ce ştie să stea în faţa lui Dumnezeu, nu în umbra lui, adastă în aceste pagini de carte ale înveşnicirii tărâmului transilvan cu numele de Râciu. Este locul în care reverberează o înaltă conştiinţă, cea a cărturarului Gheorghe Şincai. Este tărâmul în care s-a născut o bogată biografie culturală, cea a corului Bisericii Ortodoxe despre care profesorii Vasile Conţiu şi Hadrian V. Conţiu, tată şi fiu, lumini din Lumină, lasă mărturii cu valoare de jurământ. Citim cartea ca pe un neîntrerupt Cântec al obârşiilor şi al Învierii, preluând din zămislirea cărţilor Transilvaniei ideea de ordine şi cultură, de creaţie, jertfă şi mântuire. În această matrice îşi aşază autorii, reputaţi intelectuali şi oameni ai arderilor în numele adevărului, truda şi slova. Căci Domniile Lor dovedesc, alături de exegeţi ai Transilvaniei, că în configuraţia sufletului românesc Transilvania e centru de „roire istorică" ce cuprinde sensul originarităţii noastre, e ţinutul unde a vibrat mai mult tenacitatea şi adâncimea, la fel exploziile sufletului purtate de Iancu, Horia, Cipariu, Bărnuţiu, Şincai sau Şaguna. Acestor altitudini, trainice prin crez şi faptă, le răspund nenumărate alte biografii culturale, adevărate frunţi de lumină. Corul Bisericii Ortodoxe din Râciu este una dintre aceste înfăptuiri spirituale exemplare.

Spunea marele Nicolae Titulescu: „Dacă nu voi fi far, voi fi candelă. Dacă nu voi fi candelă, tot ajunge, fiindcă m-am străduit să aprind lumina". Corul Bisericii Ortodoxe din Râciu a vrut să fie şi far şi candelă şi, mai presus de toate, a vrut să aprindă lumină, iar autorii acestei lucrării ştiinţifice au vrut la fel: să aprindă lumină; o lumină învăluitoare pe care s-o simţim a noastră, ca pe o fereastră deschisă spre soare, autorilor alăturându-li-se oameni ai vredniciei şi ai credinţei înălţătoare precum Părintele Paroh Iconom Stavrofor Ioachim Soţan şi primarul Râciului, Ioan Vasu.

Cartea de faţă, apărută în seria Via lucis a Editurii „Cezara" din Târgu-Mureş, scrisă cu lumină pe lumină, are bătaia sacră a rugăciunii Tatăl nostru, chemând la iubire şi, prin iubire, la izbândă. Contururi de veşnicie îi limpezesc paginile şi, astfel, cartea e „numai lumină şi numai a noastră".

Lansarea cărţii va avea loc la Biserica Ortodoxă din Râciu, mâine, 2 aprilie 2017, ora 11.00, la împlinirea unui an de la trecerea în veşnicie a unuia dintre autori, prof. Vasile Conţiu.

Vor prezenta: părintele Ioachim Soţan, primarul Ioan Vasu, prof. dr. Hadrian-V. Conţiu şi editorul cărţii, prof. dr. Valentin Marica.

 

Lasă un comentariu