Agresorii din familie, obligaţi să se prezinte, periodic, la poliţie!

Legea nr. 35/2017 privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, publicată în Monitorul Oficial nr. 214, din 29 martie a.c., înăspreşte măsurile luate în instanţă împotriva persoanelor agresive din familie.

Astfel, la art. 23 alin. (4), se adaugă următoarea reglementare: „Prin aceeaşi hotărâre (aceea prin care instanţa a emis un ordin de protecţie pentru persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familie), instanţa poate dispune luarea unei măsuri de control al respectării ordinului de protecţie şi pentru prevenirea încălcării acestuia, precum:

a) obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un interval de timp stabilit de instanţă, potrivit împrejurărilor, la secţia de poliţie competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecţie;

b) obligarea agresorului de a da informaţii organului de poliţie cu privire la noua locuinţă, în cazul în care prin ordin s-a dispus evacuarea lui din locuinţa familiei".

Lasă un comentariu