Sighişoara - De trei ori nota 10 pentru profesorul Daniel Romeo Todea!

Distribuie pe:

În cadrul unei expoziţii organizate la Sala Sander din Sighişoara, un grup de elevi de la Liceul Teoretic „Joseph Haltrich" şi Colegiul Naţional „Mircea Eliade" au expus lucrări de grafică, pictură, fotografie şi afiş militant (folosit în campania împotriva consumului abuziv de alcool iniţiată la Colegiul Naţional „Mircea Eliade" şi sprijinită de Municipiul Sighişoara şi Poliţia Sighişoara). Vernisajul expoziţiei a coincis cu susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I de către profesorul de educaţie plastică, artistică şi vizuală Daniel Romeo Todea, cel care, pe lângă meseria de dascăl, conduce şi Asociaţia Artiştilor Plastici „Alma Mater Castrum Sex" Sighişoara.

Comisia - formată din: preşedinte prof. dr. Nicolae Man, directorul Departamentului de Pictură al Facultăţii de Arte Plastice de la Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, prof. dr. Ioan Aurel Mureşan, de la aceeaşi facultate clujeană, având calitatea de coordonator al lucrării, prof. Kolumban Kantor Zita, de la Liceul Vocaţional de Artă Târgu-Mureş, reprezentând, în calitate de metodist, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş - a apreciat lucrarea supusă analizei, lucrare având ca temă „Relaţia, formă - culoare", propunându-şi îmbogăţirea metodelor şi procedeelor pe care profesorii de educaţie vizual-plastică le folosesc în educaţia artistică a elevilor. Referatele despre lucrarea de grad a profesorului Todea au fost primite cu emoţie, deoarece finalul conţinea nota obţinută de la cei trei profesori, una şi aceeaşi, anume, trei note de zece cu felicitări din partea fiecărui profesor în parte. Membrii comisiei au remarcat, pe toată întinderea lucrării, coerenţa, precizia, rigoarea analitică a textului. Profesorul coordonator, Ioan Aurel Mureşan, aprecia, bunăoară, că „lucrarea domnului profesor Todea depăşeşte standardul obişnuit al unei lucrări cu caracter metodico-ştiinţific didactic, graţie nu numai dimensiunii, ci şi calităţii textului analitic, finalmente apreciată lucrarea prin acordarea notei 10 cu felicitări, un superzece!". Aceleaşi aprecieri au fost formulate şi de prof. metodist Kolumban Kantor Zita, precum şi de preşedintele comisiei, prof. dr. Nicolae Man.

În acelaşi context al superlativului au vorbit prof. Agoston Zsolt, prof. Mircea Maier, actorul şi regizorul Nelu Roman şi pictorul Mihai Alecu.

Lasă un comentariu