Imaginea copilului în opera lui Mihail Sadoveanu

Distribuie pe:

În cadrul şedinţei din luna martie 2017 a cercului Astra din Iernut, doamna profesoară Alina Alecu, preşedinta cercului, a susţinut o lucrare despre opera lui Mihail Sadoveanu, punând accent pe imaginea copilului în opera marelui scriitor.

În prezentare, a arătat concluziile la care a ajuns în urma studiului realizat în elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice cu care doamna profesoară a obţinut gradul I în învăţământ. De reţinut a fost gruparea copiilor pe sexe şi vârste, dar mai ales tipologia umană identificată după studiul realizat. Astfel a evidenţiat imaginea realistă a acestor copii care, în general, sunt orfani de unul dintre părinţi şi care duc neîncetat, cu ei, dorul pentru cel dispărut şi marile probleme ale vieţii care îi copleşesc. Situaţiile în care sunt sau poveştile pe care le spun sunt narate de Sadoveanu în mod firesc, natural, trezind compătimire. Dar nu orice fel de compătimire, nu una de suprafaţă, ci, dimpotrivă, una profundă şi plină de respect, deoarece situaţiile pline de realităţile sumbre ale vieţii dovedesc tăria de caracter a copilului, faptul că situaţia l-a maturizat, că l-a făcut să vadă viaţa cu relele ei feţe, înainte de a se bucura deplin de momentele minunate ale unei copilării idilice. Tristeţea din figura copiilor este una senină şi parcă măreaţă, deoarece copiii nu aşteaptă milă, poveştile lor nu sunt spuse pentru a stârni mila, ci pentru a-i oferi lectorului un exemplu de viaţă adevărată, fără cosmetizări ideatice.

Doamna profesoară Veturia Cormoş s-a referit în continuare la monumentala operă a lui Mihail Sadoveanu şi la faptul că a fost condamnat pentru că a făcut concesii comunismului. Explicaţia dată de Sadoveanu însuşi pentru ce a făcut a fost că dacă nu ar fi acceptat compromisul, n-ar fi fost publicată opera sa. Atâtea capodopere câte a dat Sadoveanu, inspirate din cel mai autentic românism - natura, satul şi istoria naţională - pot absolvi un asemenea geniu. Nimeni nu-i perfect - zice doamna profesoară. Ne vine în minte teoria lui Titu Maiorescu referitoare la morala în artă: „Opera este morală prin valoarea ei."

S-au referit la opera marelui Sadoveanu şi profesorii Ovidiu Cormoş, Gheorghe Andreica şi Sever Pop.

Lasă un comentariu