O CARTE CU ESENŢE ABSTRACTE, DE LA SINE CITIRE!

Distribuie pe:

De curând, la Casa de Cultură „Mihai Eminescu" din Târnăveni a fost lansată cartea autorului AUREL HANCU „APARIŢII ALE MAICII DOMNULUI" Lourdes, Medjugorje, SEUCA, Editura „Sfântul Ierarh Nicolae" Brăila, împrejurări în care, la prezentarea cărţii de către autor, personal, cu serios temei am pus trei întrebări rămase fără niciun răspuns!.. Iată despre ce este vorba:

• Ce sunt aceste apariţii, intervenţie dumnezeiască sau înşelare demonică, politică şi manipulare ecleziastică?

• Sunt ele fenomene naturale, profeţii apocaliptice, planul diavolului pentru cei pioşi, semne din cer care însoţesc prezenţa Maicii Domnului sau fac parte din campania SEMNE ŞI MINCIUNI, ce pregătesc venirea lui ANTICRIST?

• Apariţiile au fost manipulate de diverse grupări harismatice interesate pentru bani, în scopurile mincinoase, prozelitismului şi mercantilismului?

Cartea în speţă ne dezvăluie fenomene profund misterioase, menite venirii pentru a doua oară a lui Iisus Hristos pe Pământ, despre care Aurel Hancu ştie cu precizie: când şi cum - foarte aproape - dar nu ne spune data şi ora!... Minciuni îmbrăcate în forme credibile de la persoane dubioase, viziuni, dezinformări pregătite împotriva Bisericii care pot să bolborosească printre dinţi şi cu ochii daţi peste cap bizarerii de orice fel, punând în pericol libertatea de conştiinţă şi graniţa firească dintre religios şi adevărul istoric.

Aceste viziuni pseudoştiinţifice paralele mă fac să cred că aceste apariţii neverosimile sunt campanii coordonate şi subordonate unor interese de grup şi bani, mai mult sau mai puţin în folosul Bisericii, dar, cu siguranţă, pentru buzunarele celor care le coordonează şi le încurajează. Sigur, există şi mulţi întunecaţi la minte, însă modul de origine şi aranjament al acestor campanii pare să fie unul coordonat. Vorbim aici despre lansarea şi vehicularea în spaţiul public a unei cărţi destinate să reţină atenţia formulării înşelătoare partizane care nu are nimic de a face cu adevărul. O metodă găunoasă folosită în scopul inducerii în mase largi de oameni a unei emoţii, a unei impresii folositoare cuiva anume! Psihologia Socială ne învaţă mai bine de un secol că furnizarea unor astfel de acţiuni nu numai că este contraproductivă, dar este şi dăunătoare celor care urmăresc diseminarea cât mai largă a unor astfel de mesaje oculte în Societate. Toate mesajele unor astfel de acţiuni se bazează doar pe manipularea emoţiilor şi sentimentelor, prin aserţiunea unor bizarerii, demne de teatrul absurdului care creează picătură cu picătură zombificaţi şi aprige discuţii demne „telectualilor" de tot soiul.

Iată, deci, existenţa şi subtilitatea vicleniei Diavolului, rezidă nu în negarea existenţei lui Dumnezeu, ci îndeosebi în existenţa Diavolului, pentru că în faţa unor minţi mai puţin versate acelui viclean are, adeseori, succes. Iar în aceste ultime vremi, se pare că au din ce în ce mai mult succes! Câţi dintre noi sunt în stare să îşi pună creierul la adăpost de trendurile de gândire ale manipulărilor la care suntem supuşi la tot pasul de cărţi şi materiale de acest gen care apar în spaţiul social? Cât de mare este cantitatea de moloz, pe care trebuie să o dăm la o parte pentru a obţine strălucirea unui gând pur adevărat, cauzat de forma gândirii de cărţi bibliocentriste de formula mitică, alimentate de dorinţa de afirmare, refulate de ostilitate la adresa gândirii raţionale, în spiritul adevărului şi în raport cu valorile morale din societate? Cred că nu trebuie să alunecăm într-o postcultură sau sub-cultură din pricina acestor cărţi desuete, perverse şi conspirate pentru interese obscure, dăunătoare Bisericii adevărate.

Noi, martorii adevărului, adversarii minciunii, nu dorim să capitulăm în faţa prostiei, în faţa prozelitismului şi mercantilismului, în faţa inculturii, în faţa falsificării care ni se bagă pe gât, o otravă în doze mici, dar în final, din ce în ce mai periculoasă - ceea ce nu înseamnă lezarea dreptului la propria opinie să accepte sau să respingă aşa- zisele apariţii ale Maicii Domnului, să viziteze sau nu locurile considerate sfinte.

Ce a fost la Seuca? Bizarerii, o anumită formă de talibanism! Citez din carte: „supravegheate îndeaproape încă de la început de către preotul greco-catolic Aurel Hancu şi fără de care credem că nu am fi putut vorbi despre apariţiile Maicii Domnului la Seuca" (A.M. pag. 45). „Eu, preot, A.H. din Târnăveni, directorul spiritual al vizionarei Rodica Marian, i-am sugerat sorei R.M. să o roage pe Maica Domnului să apară la o oră din zi şi nu atât de târziu, noaptea (SIC!) s-a acceptat această propunere. Şi viitoarele apariţii au avut loc după-masa la orele 17" (pag. 47 şi 52) Vizionara R.M. a reprogramat-o cu succes... pe Maica Domnului în viziunile sale la o oră mult mai accesibilă cât mai multor pelerini!!! Nu se va şti niciodată câţi bani au cules „cutiile milei" montate în calea mulţimii de oameni, cum şi cine a folosit aceşti bani?!

Arhiepiscopia Bisericii Catolice din Blaj nu a aprobat, agreat şi încurajat sub nicio formă această mascaradă, o făcătură, interzicându-i categoric preotului A.H. să participe la astfel de manifestări (...), pentru ca ulterior prin însuşi Ierarhul Lucian Mureşan să îi retragă acestuia definitiv şi ireparabil autorizaţia de funcţionare ca preot, luându-i orice drept de a mai face slujbe religioase în public! Biblia ne învaţă: „Dumnezeu este Adevărul, Lumina şi Viaţa!"

 

Lasă un comentariu