Probleme prioritare ale păstrării şi afirmării identităţii româneşti şi ale bunei convieţuiri interetnice, în judeţele Covasna, Harghita şi parţial Mureş

Distribuie pe:

Prin forţe proprii (I)

1. Organizarea de întâlniri civico-politice anuale, la nivelul fiecărui judeţ, în care să se analizeze starea comunităţii româneşti, întâlniri desfăşurate, prin rotaţie, în principalele localităţi româneşti şi în cele cu populaţie etnic mixtă, cu participarea şi binecuvântarea PS Andrei Moldovan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, a prefecţilor, parlamentarilor şi a conducătorilor unor instituţii deconcentrate din teritoriu.

2. Pregătirea şi organizarea unor audienţe la preşedintele României, primul ministru, miniştri şi preşedinţii Camerei Deputaţilor şi Senatului, pentru prezentarea problemelor comunităţii româneşti din zonă, care necesită intervenţia instituţiilor centrale ale statului român.

3. Elaborarea, la nivelul fiecărei localităţi, a unor programe de sărbătorire a Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Acest Moment al istoriei României moderne se poate realiza numai prin implicarea întregii comunităţi româneşti din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, prin cinstirea înaintaşilor care au participat la înfăptuirea şi consolidarea unirii tuturor românilor într-un singur stat naţional.

4. Diseminarea la nivel local a tuturor oportunităţilor de accesare de proiecte, indiferent de sursa lor de finanţare, o implicare a primarilor în organizarea de întâlniri cu reprezentanţii instituţiilor publice din judeţ, cu experţi în întocmirea de proiecte sustenabile atât pentru micii fermieri, cooperative agricole, ONG-uri, asociaţii sau fundaţii. Sprijinirea organizării de târguri locale pentru prezentarea produselor tradiţionale, dar şi de a participa la manifestări organizate în alte localităţi sau în judeţele învecinate şi la programele naţionale de promovare a tradiţiilor populare, obiceiurilor (exemplu: Programul Autorităţii Naţionale pentru Turism „Cele mai frumoase sate" etc.).

5. Atragerea finanţării pentru realizarea unor proiecte punctuale, cum ar fi reconstituirea, conservarea şi transmiterea unor elemente de cultură tradiţională imaterială (repertoriu, tradiţii, obiceiuri) sau materială (costume populare, vestigii etnografice), ori valorificarea patrimoniului cultural local, prin realizări editoriale (albume cu fotografii de epocă, lucrări cu caracter monografic local etc.).

6. Pregătirea personalului din cadrul primăriilor pentru a se specializa în domeniul pregătirii şi accesării proiectelor cu finanţare naţională şi europeană. Actualmente sunt primării din judeţele Harghita, Covasna şi Mureş care au încheiate contracte cu firme de consultanţă şi implementare a proiectelor care nu au câştigat nici un proiect, deşi sunt finanţate din fonduri publice.

7. Valorificarea oportunităţilor oferite de proiecte finanţate de către Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Culturii - Administraţia Fondului Cultural Naţional - AFCN, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Consiliile Judeţene Harghita şi Covasna, Primării etc.

8. Acordarea de sprijin parohiilor ortodoxe, îngrijirea monumentelor şi cimitirelor eroilor, a celorlalte simboluri publice româneşti.

9. Înfiinţarea de muzee etnografice în toate localităţile româneşti din judeţele Covasna,Harghita şi Mureş pentru păstrarea tradiţiilor şi promovarea acestora, respectiv realizarea monografiei tuturor localităţilor româneşti. Deschiderea de ateliere vocaţionale la nivelul localităţilor, prin atragerea tinerilor pentru a învăţa arta populară tradiţional românească (cântece şi jocuri populare, confecţionarea de porturi populare, pictură pe sticlă, produse artizanale etc.).

10. Reabilitarea şi modernizarea şcolilor, internatelor şcolare şi a bazelor sportive pentru a fi atractive şi pentru copii, inclusiv pentru cei din judeţele limitrofe, urmând astfel să crească numărul acestora. Astfel se elimină riscul dispariţiei şcolilor sau de comasare a lor.

11. Acordarea de asistenţă şi suport logistic şi moral grădiniţelor, şcolilor, liceelor şi claselor cu predare în limba română; acordarea de premii, diplome şi alte însemne de merit elevilor şi tinerilor performanţi.

12. Organizarea de schimburi culturale şi educaţionale între instituţiile de învăţământ din judeţ, respectiv cu alte instituţii din alte judeţe.

13. Efectuarea unor analize a evoluţiei demografice şi a recensământului copiilor preşcolari, pentru a putea crea o strategie, pe minimum 10 ani, de organizare a învăţământului românesc din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, pentru dimensionarea numărului de clase, susţinerea şcolilor româneşti şi asigurarea cadrelor didactice necesare.

14. Promovarea cunoaşterii memoriei istorice şi culturale a comunităţii româneşti; cinstirea personalităţilor locale prin acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al localităţii.

(va urma)

Lasă un comentariu