„Iubirea răstignită învinge păcatul, iadul şi moartea!"

În preajma Sărbătorii Pascale, în Pastorala de Sfintele Paşti, Preafericitul Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresează creştinescul îndemn la „aducerea bucuriei, prin cuvânt şi faptă bună, în casele celor orfani, bolnavi, bătrâni, săraci, îndoliaţi şi singuri, încât ei să simtă că iubirea jertfelnică a lui Hristos, Cel răstignit şi înviat pentru mântuirea lumii, este izvor de lumină, de pace şi de bucurie, dar şi îndemn la purtarea în rugăciune şi în iubire frăţească a românilor care se află printre străini, departe de Patrie". În Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor de biserici, dar şi în Anul comemorativ Iustinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, subliniază că „bucuria biruinţei Domnului Iisus asupra păcatului, asupra morţii şi asupra iadului" ne cheamă să luptăm pentru pace şi viaţă, să aducem fericire în jurul nostru, aceasta fiind „o datorie morală faţă de înaintaşii care, în vremuri ostile Bisericii şi religiei, în general, au mărturisit credinţa lor în Hristos Cel răstignit şi Înviat". Întâistătătorul BOR consideră că numai „credinţa noastră în biruinţa lui Hristos Cel Înviat ne întăreşte în lupta noastră cu patimile egoiste, individuale sau colective, şi în lupta cu duhurile răutăţii, care produc adesea deznădejde sau însingurare în suflete, ceartă şi dezbinare în familie şi societate, violenţă şi crimă, conflicte de putere şi războaie în lume!". Mărturisind adevărul Învierii Domnului Iisus Hristos, dovedim că iubirea milostivă şi smerită a lui Hristos pentru noi, oamenii, este mai tare decât acele forme de existenţă egoistă, însingurată şi nefericită. Conform Sfintelor Evanghelii, înainte de răstignire şi moarte, Iisus nu a răspuns la violenţă cu violenţă, refuzând folosirea sabiei, şi nu a răspuns la răutate cu răutate, ci s-a rugat pentru iertarea ucigaşilor Săi, zicând: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac!". „Când sufletul omului se umple de gânduri rele, de viclenie, de ură, de invidie şi de violenţă, atunci el se deschide spre iad. Însă, când sufletul omului se umple de pocăinţă smerită şi iertare sinceră, de pace şi de iubire milostivă, atunci el se deschide spre rai". „Iubirea răstignită - spune Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Pastorala de Paşti - învinge păcatul, moartea şi iadul!".

HRISTOS A ÎNVIAT!

 

Lasă un comentariu