O carte despre „Apariţii ale Maicii Domnului"

Distribuie pe:

Am scris această carte: „Apariţii ale Maicii Domnului: Lourdes • Medjugorje • Seuca" (Ed. Sf. Ierarh Nicolae, Brăila, 2017, 245 pag.), aşa cum am precizat, în „Argument", cu ştirea, voia şi ajutorul bunului, atotputernicului şi veşnicului Dumnezeu, ca o mărturie a ceea ce am trăit, aflat şi a devenit convingere proprie, în legătură cu apariţiile Maicii Domnului, la Lourdes, Medjugorje şi Seuca.

Biserica Catolică s-a pronunţat privitor la veridicitatea apariţiilor Maicii Preacurate la Lourdes, cercetarea fenomenului apariţiilor la Medjugorje şi Seuca este în curs de desfăşurare. Despre Seuca s-a spus că sunt „posibile apariţii", iar, pentru Medjugorje, mărturiile  nu sunt unanime, ba unele sunt chiar contradictorii.

Ceea ce uimeşte pe creştinul contemporan, dincolo de confesiune, este  faptul că aceste localităţi au devenit, prin Bisericile lor, Romano-Catolice, puternice centre de pelerinaj pentru oamenii din toată lumea.

S-a spus că, dacă un fenomen religios nu e de la Dumnezeu, negreşit - mai repede sau mai târziu - se stinge. Realitatea dovedeşte că este vorba de un fenomen profund, misterios, care captează interesul a nenumăraţi credincioşi, mulţi dintre ei sunt capabili  să depună, sub jurământ, mărturie  personală despre minunata lor experienţă spirituală.

Plecând de la premisa că există o legătură secretă între toate aceste apariţii ale Preacuratei Fecioare Maria - la Lourdes, Medjugorje şi Seuca - am purces la scrierea acestei cărţi.

Cititorul să fie convins că n-am „inventat" nimic, că este o carte scrisă cu responsabilitate pentru Adevăr, că nicio informaţie nu contravine textului Sfintei Scripturi. M-am simţit dator nu doar să mă documentez temeinic (cartea vorbeşte şi despre apariţiile Maicii Domnului, în lumea comunistă, în legătură cu catastrofa nucleară de la Cernobâl, din 26 aprilie 1986: timp de 111 zile, între 26 aprilie până la 15 august 1987, Maica Domnului a fost văzută de foarte mulţi oameni din toate religiile lumii, catolici, ortodocşi, protestanţi, evrei, mozaici, musulmani etc., a fost văzută „plutind" deasupra celei mai apropiate Biserici de Cernobâl, „învăluită într-o misterioasă lumină argintie, înaltă de aproape 200 de metri, purtând o magnifică rochie de culoare închisă, asemenea celei din icoana Maicii Domnului de la Kiev" - cf. Pierre Jovanovic, Maica Domnului anunţă Apocalipsa, Ed. Philobia, Bucureşti, 2012, p. 168; despre Muntele „Sf. Treimi" din România etc.), ci şi să depun mărturie despre experienţa personală ca preot spiritual al sorei franciscane terţiare, nevăzătoarea şi vizionara de la Seuca, Rodica Marian.

 Fiindcă difuzarea cărţilor este deficitară astăzi,   din lipsa librăriilor şi a interesului pentru carte, pentru cei interesaţi las acest număr de telefon - 0745 555 766 - pentru a solicita, dacă doresc,  cartea în cauză, pe adresa lor de domiciliu, costul fiind modic,  de 10 lei exemplarul,  pentru cele 245 pagini.

Autorul se simte dator să mai facă câteva precizări.

Cartea, „Apariţii ale Maicii Domnului: Lourdes, Medjugorje, Seuca", este scrisă,  cu probitate ştiinţifică, cu iubire, credinţă şi speranţă, de un  preot greco-catolic, care a susţinut teza sa de licenţă în teologie, cu titlul: „Episcopul martir, IOAN SUCIU. Viaţa şi opera" (1994), la Facultatea de Teologie  din Blaj, cu media 9.88. Este profesor doctor, cu teza de doctorat devenită carte, IOAN ALEXANDRU - monografie critică (2011).

Pe lângă informaţiile - sintetice şi cuprinzătoare - legate de locurile apariţiilor mariane, cartea cuprinde aproape 40 de Omilii (Cuvinte de învăţătură) care pot folosi nu doar credincioşilor, ci şi preoţilor de orice confesiune.

Poate că e bine să se ştie că sunt în curând 20 de ani de când Biserica Romano-Catolică din Seuca, unde noi credem că Maica Domnului a apărut de mai multe ori vizionarei Rodica Marian, transmiţând mesaje cereşti  de iubire şi  unire între creştini, de ecumenism,  de ştergere a urii şi dezbinării dintre copiii Mariei, indiferent de confesiune, deci această Biserică - în data de 17 a fiecărei luni, între orele 12-17-22, a devenit loc de pelerinaj, săvârşindu-se, de fiecare dată, Calea Crucii,  rugăciunea Rozarului, Adoraţie la Preasfântul Sacrament, meditaţii, cântece religioase, Sf. Liturghie, în limbile română şi maghiară. Toate sunt menite să pregătească lumea pentru apropiata A Doua Venire a lui ISUS CHRISTOS pe Pământ.

Cred că e plin de semnificaţie faptul că  la Seuca - un sat mic, multietnic, de pe Valea Târnavei Mici - în ziua de 17 iunie 2005, ultima apariţie a  Maicii Preacurate, numită aici, Regina Luminii, au fost prezenţi 120 de preoţi şi circa 25.000 de credincioşi, de toate confesiunile  religioase, din ţară şi de peste hotare.

Ei bine, Pelerinajele nu le-a putut opri nimeni, continuă şi în prezent, şi sunt spre preamărirea lui Dumnezeu şi cinstirea Maicii Domnului, spre întărirea credinţei, spre binele tuturor!

Lasă un comentariu