MIZA „TAINEI" UNIVERS CULTURAL

Miza „Tainei" din volumul Poarta Secretă@Noi, semnat de doamna Cristina Sava este, de la început până la final, una a modelelor superioare de umanitate, spirituală, în măsura în care învăţăturile cu tâlc antrenează în structura lor rafinată şi în expresia sublimată, toate aspectele privind valorile autentice la care spiritul uman, în general, sufletul învăţăcelului, în special, ar trebui să se rapoteze: prietenia sinceră şi netrucată (Valoarea prietenului meu), credinţa în valorile superioare înţelese ca Înţelepciune (Solomon şi fiii săi), în valorile morale (Bunătatea şi Credincioşia) şi, ceea ce este fundamental unei vieţi autentic trăite, acceptarea acestor învăţături, ca formă ultimă a Înţelepciunii („Cine nu primeşte sfat nu e nici de ajutat"). Doamna Cristina Sava propune cititorului, indiferent de vârstă, printr-un joc al dialogului, o metafizică subtilă a trăirii, o reîntoarcere la matricea spirituală, prin magia „spunerii", a „istorioarei" cu tâlc. Mistica trăirii depăşeşte limitele unei singure arte. Mesajul volumului este dat de cuvânt, de magia culorii şi a formelor, a căror sinteză se regăseşte, de fiecare dată, în sentinţa de la finalul istorioarei (Înţelepciunea nu se împrumută cu carul, ci se câştigă cu bobul;  Precum apa inima ţi-o răcoreşte, aşa şi învăţătura mintea ţi-o limpezeşte; Rugina mănâncă fierul, tristeţea inima; Pentru cei virtuoşi regula de acţiune în împrejurări îndoielnice este glasul inimii.). Timpul „povestirii", plasat prin resorturile gândirii speculative, în cadrul experienţial al fiinţei, are dimensiunile eternităţii înseşi. Pledoaria pentru modele superioare de Înţelepciune, susţine la nivel de idee, întregul volum.

Şi prin această nouă carte a domniei sale, autoarea aduce un suflu nou, o sensibilitate sublimată prin frumuseţea valorilor autentice de umanitate.

Lasă un comentariu