Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş

Distribuie pe:

Probleme prioritare ale păstrării şi afirmării identităţii româneşti şi ale bunei convieţuiri interetnice, în judeţele Covasna, Harghita şi parţial Mureş (III)

Cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale

1. Distribuirea, proporţional cu ponderea populaţiei româneşti, a fondurilor alocate pe proiecte culturale de către autorităţile locale. La stabilirea proiectelor ce vor fi finanţate, consilierii judeţeni şi locali să consulte transparent toate asociaţiile româneşti, pentru a nu mai decide arbitrar finanţarea, prin negocieri unilaterale cu UDMR.

2. Revizuirea procedurii de finanţare a proiectelor culturale la Consiliile Locale Sfântu Gheorghe, Miercurea-Ciuc ş.a.; dacă se repartizează sume pentru proiecte care promovează cultura secuiască, să se procedeze la fel şi pentru proiecte româneşti, sau să se renunţe complet la criteriul etnic, preferenţial, şi să se aloce fonduri pentru proiecte culturale, conform ponderii fiecărei etnii, în totalul populaţiei municipiului.

3. Încadrarea unor intelectuali de naţionalitate română la Bibliotecile Judeţene Covasna şi Harghita, la casele de cultură din Sf. Gheorghe, Miercurea-Ciuc şi Covasna şi a unor funcţionari publici la Primăriile din Sf. Gheorghe, Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Tg. Secuiesc, Gheorgheni şi la primăriile celorlalte localităţi etnic mixte, din aceste judeţe.

4. Editarea lucrărilor în care să prezinte adevărul istoric despre secui şi despre convieţuirea secuilor cu românii şi sublinierea necesităţii de normalizare a convieţuirii interetnice, aşa cum au făcut-o de-a lungul istoriei prin reluarea unor tradiţii benefice pentru toţi.

5. Începerea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a clădirii Colegiului Naţional „Mihai Viteazul" din Sf. Gheorghe.

6. Executarea lucrărilor de restaurare a Monumentului Ostaşului Român şi a Cimitirului Eroilor din Sfântu Gheorghe.

7. Finalizarea lucrărilor de reamenajare a Muzeului Etnografic din subordinea Centrului Cultural Topliţa.

8. Salvarea patrimoniului Muzeului Etnografic „Maria" din Dobârlău, judeţul Covasna şi introducerea acestuia în circuitul turistic.

9. Înfiinţarea Muzeului Ortodoxiei din Bazinul Baraolt, în incinta bisericii „Sfinţii Trei Ierarhi", cea de a doua biserică din localitate.

10. Asigurarea finanţării pentru anul 2017 în vederea demarării construirii noului cămin cultural din satul Livezi, comuna Mihăileni, jud. Harghita.

11. Finalizarea reabilitărilor şi dotărilor căminelor culturale din toate localităţile româneşti din zonă.

12. Finanţarea lucrărilor de reabilitare a cimitirelor şi monumentelor eroilor români din localităţile judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş, distruse şi degradate, identificarea şi reamenajarea celor dispărute. Exemplu: Monumentul Ostaşului Necunoscut şi Cimitirul Eroilor din Miercurea-Ciuc, bustul poetului Andrei Mureşanu din Sfântu Gheorghe ş.a.

13. Pregătirea documentaţiilor în vederea introducerii utilităţilor (apă, canal) în localităţi Măsura 7.2, asigurarea electricităţii şi asfaltarea străzilor şi drumurilor comunale pentru a fi atractive pentru potenţiali investitori.

14. Obligativitatea clasificării drumurilor comunale de către toate autorităţile publice locale pentru a putea pregăti proiecte de investiţii pe acestea.

15. Finalizarea modernizării drumului judeţean DJ174A de la DN15 - Bilbor, respectiv asigurarea legăturii DJ174A cu judeţul Suceava.

16. Modernizarea drumului judeţean Întorsura Buzăului - Valea Mare, a drumului de acces la mănăstirea Sita Buzăului, a drumului Chichiş - Băcel şi reabilitarea reţelei de distribuire a curentului electric, în această localitate.

17. Identificarea unor soluţii de stopare a fenomenului migraţionist şi de determinare a reîntoarcerii tinerilor români în localităţile natale sau în oraşele judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş.

(va urma)

 

Lasă un comentariu