LECŢIE DE ÎNALT PATRIOTISM LA ,,CASA IANCULUI"

Simpozionul cu tema ,,VASILE GOLDIŞ - pedagog, gazetar şi om politic, patriot" desfăşurat miercuri, 19.04.2017, la ,,Casa Iancului" din Tg.-Mureş, a avut ceva deosebit: tema în sine şi doi oratori de excepţie, domnii LAZĂR LĂDARIU şi IOAN BERŢEA.

Orator cu carismă, foarte bine documentat, convingător prin expunerea sa bazată pe documente, IOAN BERŢA, preşedintele Societăţii Cultural-Patriotice ,,Avram Iancu", filiala Mureş, în expunerea să de mare ţinută, ne-a vorbit despre viaţa şi activitatea marelui patriot român Vasile Goldiş, drumul parcurs de copilul sărac, fără niciun sprijin material, nevoit să se descurce singur în viaţă, dar atât de doritor de carte, ambiţios, silitor, cu o mare putere de cuprindere, spre împlinire. Înglorit în final de titluri, faimă, recunoaştere, a rămas până la sfârşitul vieţii sale un bun român, fiind unul dintre cei mai mari patrioţi al oropsitului şi jertfelnicului neam românesc, înnobilat, pe bună dreptate, cu onorantul titlu de ,,PĂRINTE AL NEAMULUI". O biografie de excepţie, pe care foarte puţină lume o cunoaşte, a unui bărbat incoruptibil, ferm şi neabătut în convingerile, ideile, visele sale, omul pe care până şi duşmanii l-au iubit şi l-au respectat deopotrivă, iar noi, cei de azi, nu ne găsim răgazul şi momentul necesar pentru a-l omagia cum se cuvine, pentru a-l face cunoscut tinerei generaţii care abia dacă a auzit de el. Păcat, mare păcat.

Domnul LAZĂR LĂDARIU ne-a vorbit despre extrem de bogata activitate a lui Vasile Goldiş ca preşedinte al ASTREI, rolul său determinant în orientarea acestei asociaţiuni spre împlinirea scopului ei, acela de a educa şi lumina poporul, de a-l scoate din robia ignoranţei, de a-l ajuta să se înalţe prin cultură. Exemplul personal, îndemnurile sale susţinute ca membrii ASTREI să fie prezenţi şi să se implice în toate activităţile şi evenimentele sociale, culturale şi de altă natură, au făcut din ASTRA o forţă în perioada în care la conducerea ei s-a aflat Vasile Goldiş.

Au fost două expuneri deosebite, îngemănate într-o mare şi adevărată lecţie de istorie despre patrie şi patriotism, civism, naţionalism, dăruire faţă de neam şi ţară a aceluia care astăzi este aproape uitat, Vasile Goldiş, iar poezia ,,La arme" a lui M.Eminescu, citită de dl colonel CONSTANTIN TEODOSIU, care se potrivea atât de bine momentului, a înfiorat asistenţa, făcând seara de neuitat.

Putem spune că Vasile Goldiş „a fost un exemplu de devotament pentru semeni, un adevărat model civic, căruia istoria i-a zâmbit în cea mai frumoasă şi înălţătoare zi a neamului românesc - 1 Decembrie 1918".

Ca întotdeauna, ,,Clipa de poezie" a fost susţinută de subsemnatul.

Lasă un comentariu