NOUTATE FISCALĂ - Impozitul pe venit nu va mai fi reţinut la sursă pentru angajaţi, profesii independente, deponenţi, jocuri de noroc

Dacă în prezent angajatorii trebuie să calculeze şi să reţină salariaţilor atât contribuţiile sociale -pensii, sănătate, şomaj, cât şi impozitul pe venit - de 16% în prezent, din 2018 nu vor mai reţine şi vira la buget decât contribuţiile sociale. Impozitul pe venit rămâne în sarcina angajatului, căruia angajatorul are obligaţia să îi elibereze, până la finele lunii februarie 2019, doar un document din care să rezulte situaţia veniturilor nete realizate în cursul anului precedent.

Astfel, noul Cod Fiscal abrogă articolul 80 care stabilea că ,,plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l plăti la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri." Elimină, de asemenea, obligaţia prevăzută la articolul 81 pentru completarea şi depunerea declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, înlocuind-o cu ,,Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit".

În acest mod, angajatorii nu vor mai reţine din salariul angajaţilor, în fiecare lună, decât contribuţiile sociale, nu şi impozitul pe venit, pe care românii vor fi obligaţi să şi-l plătească singuri în cursul anului următor, când vor depune declaraţii de venit global pe gospodărie.

Nici plătitorii de venituri pentru activităţi independente nu vor mai reţine la sursă impozitul pe venit, şi această categorie de venituri urmând să fie supusă impozitului global pe gospodărie.

Obligaţia de reţinere la sursă este eliminată şi pentru veniturile din investiţii. În prezent, impozitul de 16% pe veniturile din dobânzi pentru depozitele la vedere şi la termen, precum şi pentru cele constituite în sistemul Bauspar, de economisire-creditare în domeniul locativ, este calculat şi reţinut de către bănci la momentul înregistrării în conturile titularilor, fiind apoi virat integral la bugetul stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării în cont.

După introducerea noului sistem de impozitare globală a gospodăriilor, potrivit proiectului, băncile scapă de obligaţia calculării şi reţinerii impozitului, însă trebuie să comunice fiecărui deponent persoană fizică, în scris, situaţia veniturilor/pierderilor înregistrate anual, depunând şi la ANAF declaraţii anuale pentru fiecare contribuabil care le este client.

Abandonarea reţinerii la sursă va însemna că statul nu va mai încasa lunar, pe tot parcursul anului 2018, impozit pe venit din salarii, drepturi de autor, activităţi independente, investiţii, câştiguri din jocuri de noroc, adică peste 20 miliarde de lei sau circa 10% din veniturile totale ale statului, scrie Profit.ro.

Lasă un comentariu