PREMIERĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL MUREŞEAN

Miercuri, 26 aprilie, a.c., la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, a avut loc şedinţa de analiză a Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, a posibilităţilor reţelei unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din judeţ, de a satisface solicitările operatorilor economici de şcolarizare prin învăţământul dual şi avizarea proiectului planului de şcolarizare pentru învăţământul dual 2017-2018.

Potrivit noilor reglementări, organizarea învăţământului dual se face la cererea agenţilor economici. De asemenea, organizarea, durata, conţinutul programelor de pregătire şi modalităţile de certificare a pregătirii profesionale se stabilesc prin consultarea agenţilor economici.

Solicitările operatorilor economici pentru şcolarizare în învăţământul dual, în unităţi de învăţământ din judeţul Mureş în anul şcolar 2017-2018, sunt următoarele: Aliat Auto SRL Târgu-Mureş, cu 5 locuri solicitate în calificarea profesională mecanic auto, Aliat Centrul de Caroserii SRL Cristeşti, judeţul Mureş, cu 5 locuri solicitate în calificarea profesională mecanic auto, AutohausWestcar SRL Corunca, judeţul Mureş, cu 4 locuri solicitate în calificarea profesională mecanic auto, Vladadel SRL Ungheni, judeţul Mureş, cu 15 locuri solicitate în calificarea profesională mecanic auto, DURKOPP ADLER SRL Sângeorgiu de Mureş, cu 10 locuri solicitate în calificarea profesională operator la maşini cu comandă numerică şi 5 locuri solicitate în calificarea profesională lăcătuş mecanic, Hirschmann România, Chirileu, judeţul Mureş, cu 2 locuri solicitate în calificarea profesională tehnician electromecanic şi 4 locuri solicitate în calificarea profesională tehnician operator maşini cu comandă numerică, FOMCO SRL, cu 5 locuri solicitate în calificarea profesională mecanic auto.

Dna Simona Sandu, coordonator regional C.N.D.I.P.T., în urma discuţiilor avute cu reprezentanţii agenţilor economici prezenţi la şedinţă, a declarat: ,,Din totalul de 55 de locuri solicitate, 34 de locuri au fost aprobate, urmând a se forma o clasă de 20 de elevi, învăţământ dual, în calificarea profesională mecanic auto şi o clasă va fi solicitată Ministerului Educaţiei pentru aprobarea funcţionării a 14 locuri în calificarea profesională mecanic auto, învăţământ dual, combinată cu 14 locuri învăţământ profesional tradiţional. Operatorii economici şi-au manifestat disponibilitatea de a transmite şi alte solicitări pentru aceeaşi calificare, până la transmiterea planului de şcolarizare la C.N.D.I.P.T., termenul limită fiind 4 mai 2017". De asemenea, a mai făcut următoarele precizări: ,,Firma Hirschmann România a solicitat 2 locuri în calificarea profesională tehnician electromecanic şi 4 locuri în calificarea profesională tehnician operator maşini cu comandă numerică, dar aceste calificări sunt de nivel IV, iar pentru anul şcolar 2017-2018 nu se poate organiza învăţământ dual decât pentru nivel III, ca urmare, locurile solicitate nu pot fi onorate pentru că s-au solicitat pentru calificări pentru care nu există şcoli autorizate de funcţionare."

Dl Florin Oproiescu, director adjunct al Liceului Tehnologic „Aurel Persu", din Târgu-Mureş, a vorbit despre noutatea şi impactul învăţământului profesional dual începând cu anul 2017-2018, precizând următoarele: ,,Contractul de parteneriat, spre deosebire de contractul cadru de la învăţământul profesional tradiţional, se face tripartic - cu trei parteneri - unitatea de învăţământ, operatorul economic şi unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea şcolară.

Învăţământul dual reprezintă o posibilă soluţie pentru revigorarea pieţei muncii. Această formă de învăţământ va avea un impact în ceea ce priveşte susţinerea financiară a elevilor de către agenţii economici, sub forma unei burse lunare suplimentare, în valoare de minimum 200 lei lunar, care se adaugă la bursa învăţământului profesional tradiţional. Opţional, agenţii economici, pe lângă bursa suplimentară pot suporta şi cheltuielile de transport, cazare şi masă ale elevilor, fiind obligaţi să suporte în timpul şcolarizării: cheltuielile echipamentului de lucru, cheltuielile echipamentului de protecţia muncii, asigurările în caz de accidente, vizitele medicale obligatorii."

Dl Florin Oproiescu se declară optimist în ceea ce priveşte implementarea învăţământului profesional dual în judeţul Mureş, în calitate de director adjunct al Liceului Tehnologic „Aurel Persu", unitatea de învăţământ la care s-au solicitat şcolarizările. De asemenea, împreună cu agenţii economici, speră să lanseze proiectul finanţat din fonduri europene, intitulat ,,Liceul Tehnologic «Aurel Persu» Campus Şcolar Profesional Regional Auto Târgu-Mureş", proiect înaintat din anul 2013 Primăriei Târgu-Mureş.

Lasă un comentariu