Micul soldăţel Adrian Chira, invitatul surpriză la Adunarea Generală a Asociaţiei Secretarilor Unităţilor Administrativ-Teritoriale Mureş

Distribuie pe:

Sala Mare de şedinţe a Palatului Administrativ din Târgu-Mureş a găzduit, recent, Adunarea Generală a Asociaţiei Secretarilor Unităţilor Administrativ-Teritoriale din judeţul Mureş.

Dl Iulian Badea, preşedintele ASUAT Mureş, a răspuns întrebărilor adresate, referitoare la acest eveniment.

- Care au fost principalele teme dezbătute la Adunarea Generală?

- În general au fost teme cvasicunoscute la o asemenea întrunire, în plus, fiind alegerea noilor membri ai organelor executive de conducere, adică Consiliul Director, format din 9 membri, şi preşedintele acestuia şi al asociaţiei. De asemenea, a fost desemnată şi structura Comisiei de cenzori.

Referitor la acest aspect, fac precizarea că adunarea a fost statutară şi în acest sens şi-a putut desfăşura activitatea în deplină legalitate.

Tot cu prilejul acestei sesiuni, ca o continuitate a unei paradigme anterioare, am decernat patru Diplome de excelenţă pentru întreaga activitate desfăşurată în slujba administraţiei publice locale şi a cetăţenilor din unitatea administrativ-teritorială în care şi-au desfăşurat activitatea, unor colegi care s-au pensionat. Pot să-i amintesc cu deosebit respect pe colegii noştri: Burus Gheorghe, fost secretar al comunei Mica, Petho Ella, fost secretar al comunei Crăciuneşti, Ilona Marinescu, fost secretar al comunei Vărgata, şi Rozalia Kakasi, fost secretar al comunei Gheorghe Doja.

Şi tot în spiritul bunelor practici, aceste diplome vor fi trimise de către asociaţie primarilor acestor unităţi administrativ-teritoriale pentru a le fi înmânate beneficiarilor într-o atmosferă festivă, la prima şedinţă a Consiliului Local.

- Cum s-au desfăşurat lucrările?

- La lucrările Adunării Generale au participat oficialităţi ale judeţului. Astfel, ne-am bucurat de participarea dlui subprefect Zsigmond Nagy, a dlui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Ovidiu Dancu, a dlui lt. col. Handrea, din partea ISU Mureş, a dnei director Codruţa Sava, din partea DJEP, şi a dnei Ioana Bold, şef serviciu în cadrul Prefecturii judeţului Mureş.

O pată de culoare în desfăşurarea lucrărilor, mai precis în debutul acestora, a reprezentat-o prezenţa, în calitate de invitat special, a micuţului soldăţel de la Găneşti, respectiv copilul Adrian Chira. Acesta a fost aplaudat la scenă deschisă de cei prezenţi, căruia i s-a înmânat o Diplomă de excelenţă şi un mic cadou adecvat vârstei acestuia.

- Cine a avut iniţiativa invitatului surpriză?

- Invitaţia acestui copil inteligent al meleagurilor mureşene a avut loc la iniţiativa Consiliului Director şi mai ales a mea, ţinând cont de faptul că am o mare comprehensiune faţă de cunoaştere în general şi mă face să fiu sensibil la unele emoţii fundamentale pe care oamenii, chiar şi copiii le manifestă plenar în spaţiul public.

- Revenind la plenul şedinţei, s-a luat în discuţie şi viitorul Statut al secretarului?

- Această temă a fost exprimată ca şi propunere din partea mea colegilor secretari şi am făcut precizarea că pentru prima dată am abordat-o la o întâlnire la Sibiu, la o sesiune de comunicări ştiinţifice la care am participat. Paternitatea ideii nu-mi aparţine, ea a fost vehiculată cu mulţi ani în urmă, dar cred că acum este de mare actualitate, atâta timp cât aproape toate funcţiile publice importante au un statut special. Specialitatea, din punctul meu de vedere nu înseamnă nişte drepturi speciale, ci înseamnă o delimitare în cadrul familiei profesionale a bugetarilor, cea a secretarilor. Am abordat această temă cu câţiva parlamentari mureşeni care au participat la o întâlnire cu Consiliul Director şi am reiterat disponibilitatea noastră de a participa efectiv la elaborarea unui proiect de statut al secretarului. Colegii noştri au achiesat la această iniţiativă, rămâne să stabilim în concret calendarul elaborării proiectului şi, împreună cu fostul nostru coleg secretar, actualmente senator, dl Csaszar Karoly Zolt, să-l concretizăm.

- Această întrunire şi-a atins obiectivele?

- Eu cred că da. Ceea ce mă nemulţumeşte este că nu toţi colegii noştri înţeleg necesitatea şi oportunitatea existenţei în viaţa profesională a noastră a unei asociaţii profesionale. Încă de la începuturile existenţei asociaţiei am avut două obiective principale: să nu ne transformăm într-o entitate sindicală şi nici să nu constituim o cutie de rezonanţă politică. Eu ştiu foarte bine că aproape fiecare coleg are probleme la locul de muncă. Sunt cazuri în care, colegi de-ai noştri secretari, au o comunicare nu chiar instituţională cu primarii, dat fiind statutul actual al secretarului.

Nu o dată, mi-am expus punctul meu de vedere relativ la subordonarea secretarului faţă de primar, militând pentru varianta subordonării secretarului prefectului. Acel check and balance despre care se discută în statul de drept trebuie să se manifeste de sus până jos. Numai aşa se poate asigura un echilibru ştiinţific fundamentat, chiar şi în administraţia publică locală, unde marja discreţionară a autorităţilor publice locale ar trebui să se situeze în vecinătatea legii şi în congruenţa totală cu moralitatea. În situaţia actuală şi mai ales în perspectiva apropiată definită de intrarea în vigoare a legii unice a salarizării (nu unitare cum greşit este intitulată) administraţia publică locală va fi transformată într-un aşa-numit câmp discreţionar fără limite, de unde angajatorii, transformaţi în stăpâni absoluţi, vor stabili salariile funcţionarilor publici. Vă asigur, că dacă legea va fi votată în forma prevăzută în proiect, relativ la administraţia publică locală, justiţia va fi sufocată de procese, iar microclimatul din fiecare primărie va fi serios destabilizat. Eu le sugerez primarilor să facă toate demersurile ce le stau în putinţă, prin structurile asociative, să nu achieseze la această modalitate propusă de stabilire a salariilor, întrucât îşi asumă o mare responsabilitate. De foarte multe ori am spus că nimeni, pe orice scară ierarhică se situează, nu este PROPRIETARUL FUNCŢIEI! Din acest proiect de lege al salarizării, tocmai acest lucru rezultă.

- Care sunt perspectivele ASUAT?

- Ca proaspăt preşedinte reales, având o structură optimistă, cred că asociaţia noastră profesională va avea perspective care să se situeze la nivelul aşteptărilor fiecărui membru. Ar trebui să am un timp destul de mare să pot detalia toate gândurile mele şi ale colegilor mei din Consiliul Director vizavi de obiectivele propuse în următorii 4 ani. Am făcut paşi importanţi în direcţia plasării activităţii asociaţiei în fluxul actual al administraţiei publice în general şi, în mod special, ne-am limitat la atribuţiile legale pe care le avem. Toate acestea le-am pus într-un context mai larg al reformei administraţiei care se preconizează şi de care se discută de aproximativ 100 de ani şi pe care văd că nimeni nu o poate finaliza. Cunosc o multitudine de cauze care generează insuccesul în domeniul administraţiei, dar nu le pot aduce atenţiei publice pentru că nu sunt întrebat. Chestiunea cu voinţa politică este numai o poveste!

 

Lasă un comentariu