LA CASA IANCULUI

În prezenţa unui numeros public, miercuri, 3.05.2017, la ,,Casa Iancului", dna VIORICA HERDEANU, expert artă, ne-a surprins prin ineditul temei prezentate: ,,Războiul de Independenţă în pictura vremii". Tema se încadrează, calendaristic, sărbătoririi peste puţin timp, a ,,Zilei Independenţei noastre naţionale". Însoţită de diapozitive ale lucrărilor unor pictori români celebri ca: Nicolae Grigorescu, Teodor Aman, Sava Herţea etc., participanţi direcţi la acţiunile militare ale armatei române în acest război, expunerea a fost extrem de interesantă, cu atât mai mult cu cât doamna Viorica Herdean ne-a şi explicat tehnicile de lucru ale fiecărui autor în parte, ce îi diferenţiază, ce îi apropie, cum au gândit şi realizat tablourile, ce exprimă el, cum trebuiesc privite, înţelese, simţite, o adevărată oră de pictură care ne-a ţinut cu sufletul la gură.

Expunerea a cuprins date despre autori, motivaţia participării lor la război, unde se află în prezent lucrările etc., amănunte ce au scos în evidenţă marea responsabilitate a acestor ,,martori direct implicaţi" pentru realismul şi veridicitatea lucrărilor lor, adevărate „fotografii" ale unor momente memorabile din acest război.

În partea a doua a simpozionului, dl prof. ALEXANDRU CIUBICĂ ne-a demonstrat convingător, cu argumente, modul în care a fost oglindit evenimentul în presa vremii. Relatările corespondenţilor de război români şi străini ,,de la faţa locului" sunt pentru viitorime mărturii grăitoare ale eroismului armatei române, grozăviile războiului, drame, pierderi, victorii, înfrângeri, ca şi modul în care a perceput străinătatea acest război. Domnul profesor ne-a citit câteva poezii cutremurătoare ale marilor Eminescu, Coşbuc, Alexandri, referitoare la temă.

Dl istoric cercetător FELICIAN SUCIU, pentru a întregi acest tablou, ne-a prezentat în câteva cuvinte situaţia în care se afla România în preajma războiului, funcţie de interesele marilor puteri europene.

Dl LAZĂR LĂDARIU, redactorul şef al cotidianului ,,Cuvântul Liber", a tras concluziile acestor expuneri, felicitându-i din inimă pe vorbitori, ca şi pe dl IOAN BERŢA, preşedintele Societăţii Cultural-Patriotice ,,Avram Iancu" filiala Mureş, pentru tema aleasă, mai ales acum în preajma aniversării unor evenimente care s-au petrecut în zilele de 8 şi 9 mai din secolul XIX.

În finalul activităţii subsemnatul a susţinut ,,clipa de poezie" cu creaţii proprii adaptate la temă.

 

Lasă un comentariu