„Hristos, Minciuna şi...lăcomia"

Distribuie pe:

„IISUS HRISTOS ESTE CENTRUL UNIVERSULUI SPIRITUAL ŞI MORAL AL OMENIRII. Cel ce îl recunoaşte şi urmează Lui are cheia tuturor problemelor omeneşti. În afară de El nu există decât întuneric, rătăciri, ceartă, războaie, îngheţ şi moarte. Numai prin El se pot realiza marile idealuri: dreptatea, pacea, armonia în lume, egalitatea şi înfrăţirea între oameni"

Blaise Pascal (1623-1662), matematician, teolog, filosof, fizician francez

***

„Nu te minţi singur. Cel care se minte pe sine şi îşi pleacă urechea la propriile sale minciuni, ajunge să nu mai deosebească adevărul nici în el, nici în jurul lui; să nu mai aibă respect nici pentru sine, nici pentru lumea cealaltă. Numai ticăloşilor le vine uşor să mintă în toate împrejurările."

Feodor M. Dostoievski (1821-1881), scriitor, teolog, filosof rus

***

„Ioan Ianolide a fost unul dintre «casnicii» puşcăriilor grele din România. Era coleg de suferinţă cu Valeriu Gafencu, „Sfântul închisorilor". Iată ce spune el (un lucru care este de remarcat şi înregistrat pentru tinerii debusolaţi ai ţării noastre): „Eram toţi tineri şi curaţi cu inima. Nu eram corupţi în nici un fel, păcatele societăţii nu ajunseră la noi. Aveam un suflet curat, acceptasem suferinţa şi ne străduiam să ne păstrăm curate mintea şi inima. Aveam pedepse mari, procurorii ne condamnaseră fără milă, unii dintre noi aveau mai mulţi ani de închisoare decât ne era vârsta. În primul rând, gândul şi sufletul meu se închina Domnului. Mulţumesc că am ajuns aici. Merg la El. Sunt fericit că mor pentru Hristos. Lui îi datorez harul de azi. Totul este o minune. Eu plec, dar voi aveţi de purtat o cruce grea şi o misiune sfântă. În măsura în care mi se va îngădui, de acolo de unde mă voi afla, mă voi ruga pentru voi şi voi fi alături de voi ... Păziţi neschimbat adevărul, dar să ocoliţi fanatismul."

Ioan Ianolide (1919-1986) „Întorcerea la Hristos", scriitor, deţinut politic 23 de ani

P.S. „Creştinilor! Vedeţi şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale" (Evang. Luca 12, 15).

„1001 CUGETĂRI", vol. XII

Lasă un comentariu