Condiții mai bune pentru infractori: SE CONSTRUIESC DOUĂ NOI PENITENCIARE

Săptămâna trecută (9 mai 2017), pe site-ul oficial al Ministerului Justiției, a fost lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind achiziția unor studii de fezabilitate destinate construirii a două noi penitenciare.

Proiectul în sine este succint, respectiv „se autorizează Ministerul Justiției, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor, să efectueze cheltuieli pentru achiziția unor studii de fezabilitate destinate construirii a două penitenciare, în comuna Berceni, județul Prahova, și în orașul Caracal, județul Olt", însă în nota de fundamentare se prezintă pe larg situația actuală din penitenciare, costurile investiției și locurile suplimentare care urmează a fi construite.

Astfel, aflăm că, la data de 21 martie 2017, la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), erau 27.251 deținuți și un deficit de 8.143 de locuri de cazare, acesta fiind un prim argument în vederea construiri de noi penitenciare.

În plus, potrivit Regulilor Penitenciare Europene: „Condițiile de detenție care încalcă drepturile omului nu pot fi justificate prin lipsa de resurse, iar spațiile de detenție, în special cele destinate cazării deținuților pe timpul nopții, trebuie să respecte demnitatea umană și intimitatea și să întrunească standardele minime sanitare și de igienă, ținându-se cont de condițiile climatice și, în special, de suprafața de locuit, volumul de aer, iluminare, sursele de încălzire și ventilație, se va asigura o suprafață de 4 metri pătrați pentru o persoană privată de libertate cazată la comun, respectiv 9 mp pentru o persoană privată de libertate cazată individual".

Un alt factor determinant pentru crearea unor condiții de detenție corespunzătoare îl constituie și numărul mare de hotărâri și decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate împotriva statului român, al căror obiect îl constituie condițiile de detenție, majoritatea referindu-se la condițiile de cazare. „Numai în anul 2016, Curtea a pronunțat 18 hotărâri în materie, care soluționează 61 de cereri și acordă despăgubiri de 335.646 euro, 53 decizii de soluționare amiabilă, care vizează 318 cereri și în care Guvernul României a fost de acord să plătească pentru acoperirea prejudiciilor și a cheltuielilor 1.767.810 euro, și 12 decizii, care vizează 45 de cereri, prin care Curtea a luat act de declarația unilaterală a Guvernului României și de angajamentul de a plăti despăgubiri în cuantum de 182.600 euro", se arată în nota de fundamentare.

Pentru elaborarea celor două studii de prefezabilitate, Guvernul a alocat suma de 1.000.000 de lei, urmând ca fiecare penitenciar să aibă câte o mie de locuri.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

 

Lasă un comentariu