Eroii neamului românesc, cinstiți la Reghin

În ziua de 25 mai 2017 întreaga suflare creștinească sărbătorește Înălțarea la cer a Mântuitorului Iisus Hristos și deopotrivă, în aceeași zi sunt cinstiți toți eroii neamului românesc, care au sfințit glia țării cu scump sângele lor. Ziua de joi, 25 mai 2017, a reprezentat o sărbătoare de răsunet pentru municipiul Reghin. După ce s-a oficiat în biserici Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la ora 12,30 glasul clopotelor de biserici a răsunat aducând aminte de acei fii ai neamului care și-au dat viața pentru țară. La monumentul eroilor din parcul central al municipiului Reghin, a avut loc un eveniment omagial deosebit, de o profundă trăire emoțională și o înălțare în spirit, în cuget și în gând, menit a-i cinsti pe toți eroii căzuți pentru apărarea țării și a pământului strămoșesc. La eveniment a luat parte mulțime mare de reghineni, oficialități locale, preoți, dascăli, veterani de război, elevi etc. Moderatorul evenimentului a fost col. Crișan Dan, de la Detașamentul de Jandarmi. După intonarea Imnului de Stat al României de către Ciprian Istrate s-a păstrat un moment de reculegere, apoi s-a săvârșit slujba parastasului în memoria tuturor eroilor, de către un impresionant sobor de preoți din municipiul Reghin. Programul a continuat cu un recital de cântece patriotice susținut de Ciprian Istrate, îndrăgitul interpret al cântecului popular românesc.

În discursul domniei sale, doamna ec. Maria Precup, primarul municipiului Reghin, a reliefat importanța jertfei eroilor căzuți pe toate câmpurile de luptă, a vorbit de respect, de recunoștință pe care cei de azi trebuie să le aibă față de cei care și-au dat viața pentru țară. Și de această dată, în expunerea extrem de harnicului primar al Reghinului, a răsunat dragostea de țară, de frumos, respectul pentru înaintași și cinstirea pentru marii bărbați ai neamului românesc. A urmat apoi depunerea de coroane de flori din partea Primăriei Municipiului Reghin, a Asociației Veteranilor de Război, a tuturor instituțiilor de pe raza municipiului Reghin, a partidelor politice și a altor asociații.

Cercetarea trecutului poporului nostru, trecut de multe ori însemnat cu sânge de erou, ne întărește cu prisosință în suflet dragostea de neam și simțul demnității naționale, prin plămădirea și existența bimilenară și continuă a poporului nostru în aria geografică în care el s-a format.

Cartea neamului nostru ne arată pilde de eroism ale înaintașilor, pentru apărarea pământului strămoșesc de cotropitori străini, pentru împlinirea idealului de unitate națională și dreptate socială. Cartea neamului nostru este plină de fapte de eroism al celor mai buni fii ai patriei, al maselor populare în lupta lor pentru eliberare și pentru dreptate socială, pentru dreptul de a se bucura de roadele muncii lor. Cartea neamului nostru, de multe ori, s-a scris cu litere de sânge. La vremuri de răscruce, românii au luptat până la jertfa supremă, și-au apărat glia strămoșească pe care au sfințit-o cu scump sângele lor.

Momentele grele și de răscruce ale neamului nostru românesc au însemnat și continuă să rămână în istoria poporului nostru, ca niște acte nedezmințite și în veac mărturisitoare despre vrednicia acestui popor, despre setea lui de libertate, dreptate și neatârnare, o expresie a jertfelniciei pentru înfăptuirea idealului național. Momentele de cumpănă și de grea încercare au exteriorizat și spiritul de solidaritate și întrajutorare caracteristic românilor trăitori pe toate meleagurile de atunci și de azi ale pământului strămoșesc. Românii de toate stările, de toate categoriile sociale, de toate vârstele și ocupațiile și-au înmănunchiat, atunci, sârguințele și au venit, pe felurite căi, în sprijinirea morală și materială a celor ce luptau pentru binele poporului român.

Lasă un comentariu